Synod wybrał wiceprezesa i radców Konsystorza

Synod wybrał wiceprezesa i radców Konsystorza
Warszawa 23-24.04.2022

Obradujący w Warszawie Synod Kościoła wybrał dr. Emira Kasprzyckiego z Zabrza na wiceprezesa Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Uzyskał on 35 głosów. Dotychczasowy wiceprezes Adam Pastucha uzyskał 28 głosów. Głosowało 64 synodałów. Czytaj dalej

Ordynacja diakon Katarzyny Kowalskiej

Ordynacja diakon Katarzyny Kowalskiej
Pokój, 27.06.2020

27.06.2020 – Piękny ciepły i słoneczny dzień był bardzo ważnym dla całego Kościoła Ewangelicko Augsburskiego. W tym dniu została ordynowana na diakon Kościoła mgr teologii Katarzyna Kowalska, żona ks. Eneasza Kowalskiego, którzy pełnili służbę w skoczowskiej parafii od początku sierpnia 2008 do końca sierpnia 2011. Podczas pobytu w Skoczowie Kasia śpiewała razem z nami w chórze „Gloria”. Czytaj dalej

List pasterski na niedzielę Rogate – Proście!

List pasterski na niedzielę Rogate – Proście!

Drogie Siostry i Bracia!

Za dwa dni będziemy przeżywali 5. Niedzielę po Wielkanocy, Rogate – Proście! Modlitwa jest niezwykle ważna w życiu człowieka. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Prawdą jest też to, że w chwilach trudnych i sytuacjach zagrożenia modlitwa staje się nam zdecydowanie bliższa. Oczywiście lepiej byłoby gdybyśmy zawsze z równą gorliwością wołali do Pana, ale przecież wiemy, że tak nie jest. Wystarczy przypomnieć sobie modlitwę Jezusa w Getsemane. Uczniowie zasnęli mimo prośby Mistrza aby czuwali. Czytaj dalej

Spotkanie Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego z Ewangelikami diecezji cieszyńskiej

Spotkanie Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego z Ewangelikami diecezji cieszyńskiej
Wisła 11.12.2019

W środę 11 grudnia 2019 roku na terenie Diecezji Cieszyńskiej przebywał z wizytą Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Grodzki. Marszałek spotkał się z przedstawicielami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, by przekazać świąteczno-noworoczne życzenia. Czytaj dalej

60-lecie ordynacji ks. Andrzeja Czyża oraz odsłonięcie tablicy proboszczów

60-lecie ordynacji ks. Andrzeja Czyża oraz odsłonięcie tablicy proboszczów
Skoczów 22.09.2019

„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże”
Hbr. 13,7

W tym roku nasza parafia miała okazję przeżywać bardzo szczególną uroczystość. Na niedzielę 22 września 2019 zaplanowano dwa bardzo ważne wydarzenia. Postanowiono w sposób trwały upamiętnić służbę dotychczasowych księży proboszczów naszej parafii poprzez wmurowanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej z wyszczególnieniem nazwisk i okresów ich służby oraz podziękować Bogu za jubileusz 60 lat ordynacji ks. Andrzeja Czyża. Czytaj dalej

300-lecie kościoła ewangelickiego w Szczytnie

300-lecie kościoła ewangelickiego w Szczytnie
Szczytno 15-18.08.2019

„Gloria” była w parafii szczycieńskiej w 2017 roku i wówczas przyjęła zaproszenie od ówczesnego proboszcza w Szczytnie, a aktualnie naszego, ks. Alfreda Borskiego, do udziału w obchodach 300-lecia tamtejszego kościoła. W związku z podjętymi dwa lata temu zobowiązaniami, 15 sierpnia wyjechaliśmy na północ naszego kraju, na Mazury, do Szczytna. Czytaj dalej