Filiał Simoradz

Ewangelicki kościół Zesłania Ducha Świętego w Simoradzu

Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę: 13.05.1926 (święto Wniebowstąpienia Pańskiego)

Poświęcenie kościoła: 17.05.1928 (święto Wniebowstąpienia Pańskiego) - ks. Paweł Nikodem

Pamiątka poświęcenia kościoła: co roku w Święto Zesłania Ducha Świętego

Adres: 43-426 Dębowiec, Simoradz ul. Główna 77

Nabożeństwa:

  • niedziele od 1 do 15 każdego miesiąca o godz. 10:00
  • niedziele od 16 do końca miesiąca o godz. 8:30
  • w święta oraz tygodniowe nabożeństwa adwentowe i pasyjne wg aktualnego planu nabożeństw