60-lecie ordynacji ks. Andrzeja Czyża oraz odsłonięcie tablicy proboszczów

60-lecie ordynacji ks. Andrzeja Czyża oraz odsłonięcie tablicy proboszczów
Skoczów 22.09.2019

„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże”
Hbr. 13,7

W tym roku nasza parafia miała okazję przeżywać bardzo szczególną uroczystość. Na niedzielę 22 września 2019 zaplanowano dwa bardzo ważne wydarzenia. Postanowiono w sposób trwały upamiętnić służbę dotychczasowych księży proboszczów naszej parafii poprzez wmurowanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej z wyszczególnieniem nazwisk i okresów ich służby oraz podziękować Bogu za jubileusz 60 lat ordynacji ks. Andrzeja Czyża. Czytaj dalej