Śniadanie dla Kobiet w Skoczowie

Śniadanie dla Kobiet w Skoczowie

Skoczów 27.05.2023 r.

27 maja w Skoczowie odbyło się Śniadanie dla Kobiet, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt pań w różnym wieku. Spotkanie rozpoczęło się od rozważania diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk, opartego o słowa z Listu do Hebrajczyków 4,12 i Ewangelii Łukasza 8,5-8. Czytaj dalej

Świąteczne nabożeństwo rodzinne w Skoczowie

Świąteczne nabożeństwo rodzinne w Skoczowie
Skoczów 26.12.2021

W drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia w kościele w Skoczowie odbyło się nabożeństwo rodzinne. Liturgia, jak również wspólne kolędowanie były prowadzone przez zespół młodzieży. Czytaj dalej

Pamiątka Reformacji i zupa dyniowa w skoczowskiej parafii

Pamiątka Reformacji i zupa dyniowa w skoczowskiej parafii
Skoczów, Dębowiec, Pierściec, Simoradz 31.10.2021

Ostatni dzień października dla każdego Ewangelika ma albo powinien mieć jednoznaczną wymowę: 31.10.1517 roku, na drzwiach Kościoła Zamkowego w Wittenberdze, zostało zawieszonych 95 Tez, w których  ówczesny duchowny katolicki, ks. dr Marcin Luter, wezwał innych duchownych oraz środowiska akademickie do dysputy nad zasadnością sprzedawania listów odpustowych. Czytaj dalej

Wizyta w partnerskiej Parafii w Dudincach (Słowacja)

Wizyta w partnerskiej Parafii w Dudincach (Słowacja)
Dudince 25.07.2021

25 lipca, w drodze powrotnej z urlopu, zatrzymaliśmy się na nabożeństwie w słowackich Dudincach – naszej partnerskiej parafii. Jak można się było spodziewać, zostaliśmy niezwykle serdecznie przyjęci. Pod koniec nabożeństwa poproszono mnie o zabranie głosu – stąd przekazałem wszystkim obecnym pozdrowienia oraz wyraziłem nadzieję na bliższe zacieśnienie współpracy po – miejmy nadzieję – kończącej się pandemii. Czytaj dalej

Połowa życia wg Psalmisty

Połowa życia wg Psalmisty
Skoczów 9.05.2021

         Słowa Apostoła Pawła z 1. Tym 4,12b–13: „Bądź wzorem dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości! Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki.” stanowiły osnowę nie tylko kazania w 5 Niedzielę po Wielkanocy, ale przede wszystkim jubileuszu biblioteki parafialnej.

Czytaj dalej

Nabożeństwa Wielkanocne w Skoczowie

Nabożeństwa Wielkanocne w Skoczowie
Skoczów 4-5.04.2021

Tegoroczne Święta Wielkanocne, z powodu trwającej pandemii, z pewnością obchodzone były z mniejszym rozmachem, niż wcześniej. Ale i tak nie zabrakło miłych akcentów, którymi z pewnością były: występ Zespołu Dzwonków, nabożeństwo rodzinne czy symboliczne prezenty: Czytaj dalej

10-lecie Zespołu „Dla Niego”

10-lecie Zespołu „Dla Niego”
Skoczów 7.03.2021

10-lecie Zespołu „Dla Niego”, które przypadało 3 marca, odbyło się również (podobnie, jak 18 rocznica Dzwonków) bez uroczystego benefisu. Jubileusz został uczczony – jak to zazwyczaj najbardziej pasuje – w czasie nabożeństwa niedzielnego, 7.03.2021 roku. Zespół zaśpiewał jedynie kilka pieśni, których powtórzenie w warunkach reżimu sanitarnego było możliwe. Czytaj dalej