Diecezja Cieszyńska

Diecezja Cieszyńska terytorialnie jest najmniejszą spośród sześciu diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ale jednocześnie tworzy ją ponad połowa wszystkich wiernych w kraju. W skład Diecezji Cieszyńskiej wchodzą 22 parafie, które są żywymi wspólnotami dającymi świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa na południowym skrawku Polski.

Parafie prowadzą szeroką działalność, która nie ogranicza się tylko do niedzielnych nabożeństw, ale przejawia się w służbie Kościoła w każdym dniu. Poprzez różnorodne formy pracy i służby Ewangelia dociera do osób z różnych grup wiekowych – od najmłodszych po najstarszych.

źródło: Diecezja Cieszyńska KEA w RP

Rada Diecezjalna:

bp dr Adrian Korczago

Biskup Diecezji CieszyńskiejTomasz Bujok

Kurator Diecezji Cieszyńskiej
PEA w Wiśle
Burmistrz Miasta Wisłaks. Waldemar Szajthauer

Radca Diecezjalny
Proboszcz PEA w WiśleKrystyna Penkała

Radca Diecezjalna
PEA w Cieszynie