Osoby

Alfred Borski
ks. dr Alfred Borski

Proboszcz
692 540 345ks. Krzysztof Śledziński

Proboszcz pomocniczy
570 460 995


ks. Beata Janota

Wikariusz
505 709 785

ks. Andrzej Czyż

emerytowany proboszcz
33 - 853 03 89


ks. dr Alfred Borski
ks. Krzysztof Śledziński
ks. Beata Janota
ks. Andrzej Czyż
ks. dr Alfred Borski
bp prof. Marcin Hintz: Przedstawienie sylwetki doktoranta – ks. Alfreda Borskiego
w czasie obrony pracy doktorskiej 2.10.2019 roku w auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

 

Alfred Borski urodził się 29 lipca 1963 roku w Pszczynie jako syn Henryka i Marty z domu Maciejczyk. Dzieciństwo i młodość spędził w Pszczynie. Tam skończył Zasadniczą Szkołę Zawodową ze specjalnością Mechanik-kierowca pojazdów samochodowych. W roku 1984 ukończył Technikum Samochodowe w Pszczynie jako Technik-mechanik o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

 

Po maturze, w roku 1984 podjął studia w zakresie teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przez 2 kadencje pełnił funkcję prezesa naukowego Koła Teologów Ewangelickich. Po ukończeniu Akademii i uzyskaniu magisterium w roku 1991 na podstawie pracy „Duszpasterstwo wśród niepełnosprawnych” napisanej pod kierunkiem ks. dra Włodzimierza Nasta, rozpoczął drogę pracy parafialnej.

 

Już podczas studiów w okresie 1.11.1990 – 25.07.1992 był praktykantem w Parafii w Cieszynie - aż do ordynacji na duchownego KEA w RP w dniu 26 lipca 1992 roku.

 

Następnie przez 7 lat od 26.07.1992 do 31.12.1999 był wikariuszem PEA w Cieszynie. Równolegle, w okresie 1.09.1999 – 30.09.2002 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Cieszyńskiej.

 

Z dniem 1.01.2000 został powołany przez Konsystorz na funkcję Ogólnopolskiego Duszpasterza Młodzieży z siedzibą w Cieszynie. Funkcję tę pełnił do 25.10.2002.

W okresie 17.02.2000–5.11.2002 był przedstawicielem Kościoła luterańskiego w Komisji ds. Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej, a od lutego 2001 przewodniczącym tejże Komisji.

W okresie 18.03.2000 do 25.10.2002 był członkiem Synodu Kościoła.

 

W okresie 30.06.2000–25.10.2002 był przedstawicielem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP odpowiedzialnym za kontakty z Komisją ds. Młodzieży Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie.

 

W latach 2002–2003 pełnił funkcję Proboszcza-administratora Parafii Ewangelickich we Włocławku, Lipnie i Rypinie.

 

W roku 2003 wyjechał do Republiki Federalnej Niemiec.

 

Tam w roku 2006 ukończył zawansowany kurs języka niemieckiego w Hamburgu Deutsch für Akademiker w zakresie Geisteswissenschaftler, zaś w okresie 1.11.2006–28.01.2007 odbył praktyki kościelne w Parafii Ewangelickiej Lorenzgemeinde w St. Georgen oraz w Parafii Petrusgemeinde w Peterzell/ Langenschiltach (Schwarzwald). Był stypendystą Otto-Benecke-Stiftung. W latach 2009-2012 podjął także naukę w zakresie informatyki w b.i.b. International College w Paderborn, który ukończył jako Informatiker Software und mobile Systeme Staatlich geprüfter Informatiker Softwaretechnologie.

 

W roku 2013 powrócił do Polski.

 

W okresie 1.09.2013–31.08.2014 był wikariuszem PEA w Szczytnie, następnie od 2014 do 2018 roku  proboszczem-administratorem PEA w Szczytnie.

 

Od 18 listopada 2019 roku pełni funkcję proboszcza PEA w Skoczowie, jednej z największych luterańskich parafii w Polsce.

 

W całym okresie pracy zawodowej skoncentrowany był na działalności publicystycznej i wydawniczej.

W latach 1992–2002 założyciel i redaktor naczelny cieszyńskiego Informatora Parafialnego oraz jako osoba odpowiedziany za skład komputerowy czasopisma.

W latach 1997–2002 założyciel i redaktor naczelny Gazety Ewangelickiej.

2000 – 2001 założyciel i redaktor naczelny Magazynu Młodzieżowego „Dokąd”, zaś od 2001, założyciel i redaktor naczelny magazynu dla liderów młodzieżowych „F1 – Pierwsza Pomoc”.

2002–2003 założyciel i redaktor naczelny informatora parafialnego „Pójdź za mną” dla Parafii Ewangelickich we Włocławku, Lipnie i Rypinie oraz jako osoba odpowiedziany za skład komputerowy czasopisma.

2014–2018 założyciel i redaktor naczelny szczycieńskiego Naszego Informatora. Od 1 marca 2019 redaktor naczelny skoczowskiego Informatora Parafialnego.

 

Dnia 1.10.2014 podjął Studia doktoranckie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. 22.02.2018 r. został otwarty jego przewód doktorski. Tytuł dysertacji doktorskiej: Regionalna prasa luterańska w Polsce po roku 1989 – studium teologiczno-bibliograficzne czasopism parafialnych z lat 1989-2017.

 

Jego praca miała charakter bibliograficzno-teologiczny. Jest wynikiem bardzo szerokich interdyscyplinarnych badań, ma też podłoże w osobistym doświadczeniu Doktoranta na polu działalności publikacyjnej. Praca ks. Alfreda Borskiego wypełniła lukę w polskiej teologii ewangelickiej. Ma walor archiwalny, gdyż tego typu działalność, czyli wydawanie drukowanej prasy parafialnej i diecezjalnej odchodzi do lamusa. Na gruncie światowym zaledwie 1% populacji korzysta z drukowanych gazet i periodyków jako źródła wiedzy, podczas gdy 50% mieszkańców ziemi czerpię swą wiedzę z zasobów Internetu. Ta sama sytuacja powoli ma miejsce w chrześcijańskich kościołach, bez względu na ich denominacje

 

Ks. Alfred Borski jest żonaty z Agnieszką z d. Wala. Małżonkowie mieszkają w Skoczowie i mają syna Adama (2017). Z pierwszego małżeństwa, ze zmarłą w roku 2008 Lucyną Borski z d. Hoffmann, ma dzieci: Daniela (1989), Esterę (1991) oraz Klaudię (1994).

ks. Krzysztof Śledziński

Nazywam się Krzysztof Śledziński i od 1 września 2021 roku przyjdzie mi decyzją Konsystorza Kościoła pełnić funkcję wikariusza Waszej parafii u boku proboszcza ks. dr. Alfreda Borskiego.

Pochodzę z tej samej parafii, co Wasz proboszcz, a mianowicie z Pszczyny, chociaż urodziłem się w szpitalu w Mikołowie. W Pszczynie też otrzymałem Chrzest Święty z rąk ks. radcy Jana Motyki, a konfirmowany byłem przez ks. Jana Badurę. Mam dwóch synów: Karol ma 10 lat, a Pawełek jest o 4 lata młodszy.

Amatorsko uprawiam biegi długodystansowe. Interesuję się etyką, wojskowością, ekonomią. Od kilkunastu lat stronię od interesowania się polityką. Wolę zdecydowanie temat pogody od polityki.

Edukacja: Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukończyłem w 2008 roku. Wcześniej ukończyłem Liceum Ekonomiczne w Pszczynie, Bielską Szkołę Polityki Socjalnej oraz uzyskałem licencjat z finansów i bankowości o specjalizacji handlowo-celnej w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. W latach 2015-2019 studiowałem informatykę w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, gdzie uzyskałem dyplom inżyniera. Tam też ukończyłem studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro. W tym roku ukończyłem studia podyplomowe: Zarządzanie i marketing w rolnictwie.

Służba i praca: Po ordynacji w 2009 roku swoją służbę jako duchowny Kościoła pełniłem jako wikariusz parafii, w której wcześniej odbywałem praktykę kandydacką, a więc w Cieszynie. Od 1 września 2011 roku do 30 listopada 2014 roku byłem wikariuszem parafii w Wiśle. W 2014 roku poprosiłem Konsystorz Kościoła o skreślenie z listy duchownych. Od 1 grudnia 2014 roku pracowałem w firmie „Publisher-Innowacje”, a następnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie i Ośrodku Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju. Przez około cztery miesiące, do czasu powrotu do służby w Kościele, pełniłem też terytorialną służbę wojskową. Od 1 stycznia 2018 roku zostałem skierowany przez Konsystorz Kościoła do służby, jako wikariusz Diecezji Mazurskiej, a od 1 stycznia 2019 roku decyzją Konsystorza pełniłem służbę, jako proboszcz-administrator parafii w Mrągowie.

Jak już wspomniałem, od 1 września 2021 roku byłem wikariuszem PEA w Skoczowie. 21 stycznia 2024 r. zostałem wybrany przez Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie Proboszczem pomocniczym tejże Parafii. Wybór ten został zatwierdzony uchwałą Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 marca 2024 r. W niedzielę 21 kwietnia 2024 r. zostałem  uroczyście wprowadzony w obowiązki proboszcza pomocniczego.

ks. Beata Janota

Pochodzę z Jastrzębia - Zdroju. Tuż po ukończeniu studiów na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ówczesny Biskup Kościoła złożył mi propozycję służby w parafii Cieszyn lub Skoczów. Mojemu sercu bliższy był Cieszyn, tu ukończyłam Liceum Medyczne im. Antoniego Osuchowskiego. Po ordynacji diakonackiej zostałam skierowana do służby w parafii cieszyńskiej, w której zostałam wikariuszem po ordynacji na księdza. Moją hobby są wędrówki górskie, rozwijanie pasji artystycznych. Lubię pracę z dziećmi i młodzieżą, nieobcy mi są seniorzy. Nową formą pracy parafialnej, w której miałam okazję się sprawdzić, były spotkania pań, podczas, których miałyśmy okazję tworzyć nieoczywiste rękodzieło np. czekoladowniki.

ks. Andrzej Czyż

Ks. Andrzej Czyż urodził się 20 października 1936r. w Wiśle jako syn Jerzego i Marii Czyżów. Pierwszy okres życia spędził w Wiśle, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum. Po maturze rozpoczął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po pierwszym roku studiów podejmuje decyzję aby pójść za głosem powołania i pomimo trudności wynikających z sytuacji politycznej przenosi się na studia teologiczne do Warszawy. Po studiach na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej został ordynowany 27 września 1959 r. w Wiśle wraz z Janem Melcerem i Stanisławem Dordą.

 

Po swojej ordynacji rozpoczął służbę w parafii w Szczytnie na Mazurach jako wikariusz senioralny, gdzie już był na praktyce od 1.07.1959 u ks. sen. doktora Alfreda Jaguckiego. Skierowany przez ks. Biskupa dra Andrzeja Wantułę do Skoczowa opuszcza 20.09.1960 roku Mazury, aby zostać wikariuszem skoczowskiej parafii.

 

Z powodu braku mieszkania w Skoczowie dojeżdża przez pierwsze lata do pracy z rodzinnej Wisły. Na skoczowskiej parafii poznaje swoja żonę Anielę córkę ks. Jana Nogi, która jest organistką w skoczowskiej parafii. Po ślubie 20 października 1962 roku zamieszkali na parafii, gdzie dostali do dyspozycji 2 pokoje. Rodzina ks. Andrzeja Czyża powiększyła się o troje dzieci. Córka Lidia pedagog i autorka kilku powieści wraz z mężem ks. Leszkiem Czyżem działa w parafii EA w Wiśle Malince. Syn Bogusław został katechetą i kaznodzieją w naszym kościele i od lat zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą, jest inicjatorem i organizatorem konkursów biblijnych Jonasz. Druga córka Anna po ukończeniu teologii wyjechała do USA, gdzie założyła swoja rodzinę i poświeciła się opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem.

 

Ks. Andrzej Czyż dał sie poznać jako znakomity organizator i duszpasterz młodzieżowy. Przez kilka lat był duszpasterzem obozów młodzieżowych w Jerutkach na Mazurach, został także diecezjalnym duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Cieszyńskiej. W czasie swojej służby duszpasterskiej sporo czasu poświęcił pracy katechetycznej a przez wiele lat pełnił także funkcje diecezjalnego wizytatora nauczanie religii.

 

Po wyborach w 1969 zostaje instalowany w dniu 8 lutego 1970 na II   proboszcza a od 1986 r. był aż do przejścia na emeryturę proboszczem naszej skoczowskiej parafii.  

 

Przez 42 lata służby zawodowej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, zarówno w Diecezji Cieszyńskiej jak i Synodzie Kościoła w Warszawie.

 

W latach 1980-1991 był konseniorem /współcześnie funkcja zastępca biskupa/ Diecezji Cieszyńskiej a także przez pewien czas pełnił obowiązki jej seniora /współcześnie funkcja biskupa diecezji/.  W trakcie wyborów w 1991 roku na biskupa diecezji, niektórzy synodałowie parafii skoczowskiej z obawy, że ks. Czyż w razie wygranych wyborów odejdzie do Bielska głosowali przeciwko jego kandydaturze i rzeczywiście brakło 4 głosów, aby został biskupem diecezjalnym. 

 

Reprezentował nasz Kościół na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Przez 33 lata prowadził jako opiekun chóru  parafialnego „Gloria” wiele koncertów chóru w kraju jak i zagranicą. Rozległe znakomite kontakty międzynarodowe ks. Andrzeja Czyża owocowały możliwościami zagranicznych wyjazdów chóru do wielu krajów oraz umożliwiły pozyskanie dotacji zagranicznych na remonty i budowy obiektów parafialnych.

 

Przez wiele lat ks. Andrzej Czyż organizował także kursy dla dyrygentów chórów i spotkania poświąteczne dla studentów oraz był przewodniczącym funduszu stypendialnego im. ks. dra Marcina Lutra.

 

Szczególnie zaangażowany był w diecezjalnej komisji ewangelizacyjno-misyjnej, której przez lata przewodniczył oraz w synodalnej komisji ewangelizacyjno-misyjnej naszego Kościoła. Otwartość ks. Andrzeja Czyża na pracę ewangelizacyjno-misyjną pozwoliła na szczególny rozwój Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie i przekształcenie formy tygodnia w latach 80-tych. To za jego kadencji było możliwe stworzenie w Skoczowie w latach 1980-1989 oprócz parafialnych zebrań młodzieżowych spotkań przygotowujących do tygodni ewangelizacyjnych w formie comiesięcznych sobotnich spotkań ewangelizacyjnych. Po kilku latach spotkania przeniesiono do kościoła, bo sale parafialne nie były w stanie pomieścić setek uczestników. W ramach tych spotkań były organizowane nabożeństwa młodzieżowe i szkolenia z których po kilku latach powstała szkoła biblijna w Dzięgielowie.

 

Bardzo szczególna otwartość ks. Andrzeja Czyża na współpracę ekumeniczną umożliwiła przedstawić w mediach ogólnopolskich skoczowskich ewangelików jako społeczność bardzo otwartą i gościnną. Dnia 22 maja 1995r. wraz z biskupem Pawłem Anweilerem przyjął w naszym skoczowskim  kościele papieża Jana Pawła II na modlitwie ekumenicznej. Przez lata angażował się organizację koncertów "Musica Sacra" i Międzynarodowych Ekumenicznych Konkursów Wiedzy Biblijnej "JONASZ".

 

Ks. Andrzej Czyż wykazał się także bardzo dobrym zmysłem organizacyjnym w sprawach gospodarczych parafii. Za jego kadencji przeprowadzono wiele remontów budynków parafialnych, ukończono budowę kościoła w Pierśćcu oraz rozbudowano kościół w Dębowcu. Przeprowadzono kapitalny remont dawnej szkoły ewangelickiej oraz odzyskanego sierocińca przy ul. Schodowej, gdzie od lat działa jadłodajnia dla najbardziej potrzebujących.  Za całokształt Jego pracy duszpasterskiej i społecznej, Samorządy Ziemi Cieszyńskiej przyznały Księdzu w roku 2005 Laur „Srebrnej   Cieszynianki” natomiast w roku 2017 Laur „Złotej Cieszynianki”.

 

Ks. Andrzej Czyż jest najdłużej pracującym duszpasterzem naszej parafii. W czasie 42 lat pracy zawodowej w Skoczowie przez 16 lat pełnił funkcji II proboszcza a następnie przez 16 lat proboszcza parafii. Pomimo przejścia na emeryturę w 2002 roku nadal dzięki znakomitej kondycji i opiece Zbawiciela może służyć duszpasterską pomocą tu w Skoczowie tak jak zawsze przez ostatnich 60 lat.

 

Przez cały okres służby naszego Jubilata w Skoczowie jego pomocą  była żona Aniela Czyż. Pani pastorowa wspierała naszą parafię i męża swoimi talentami jako katechetka, chórzystka, dyrygentka i inicjatorka chóru żeńskiego, autorka muzyki i tekstów wielu pieśni chórowych oraz okolicznościowych wierszy a równocześnie od 59 lat pełni służbę organistki.

 

Pomimo obdarzenia ks. Andrzeja Czyża wieloma stanowiskami i funkcjami pozostał jako duszpasterz człowiekiem bardzo skromnym, życzliwym i bezpośrednim w kontaktach z ludźmi, co powoduje, że nadal jest w wielu środowiskach bardzo mile widzianym i oczekiwanym.   

 

Poprzednia Rada Parafialna została wybrana 6.11.2016 r., a wprowadzona w urzędowanie dnia 5.03.2017 roku.

Obecna Rada Parafialna została wybrana:

  • 26.02.2023 r. w Filiałach: Dębowiec, Pierściec, Simoradz;
  • 05.03.2023 r. w Skoczowie

a wprowadzona w urzędowanie 26.03.2023 r. w Skoczowie przez Biskupa Diecezjalnego ks. dr. Adriana Korczago.

Prezydium Rady Parafialnej:
Alfred Borski
ks. dr Alfred Borski

Prezes Rady Parafialnej
Proboszcz
692 540 345
Tadeusz Tyrna

Kurator
Rejon: HarbutowiceHalina Gatner

Sekretarz
Rejon:Barbara Kaleta

Skarbnik


Skoczów:

ks. Krzysztof Śledziński

Proboszcz pomocniczy
570 460 995


ks. Beata Janota

Wikariusz
505 709 785


Paweł CienciałaDariusz Ciosk
Ryszard DrózdRafał JanasKarina JaworskaDominika KocońAndrzej Kozieł

Gospodarz Parafii


Adam KrechutMarcin ŁopaczykRadosław MalikIgor PiotrowskiJakub StebelRyszard SzklorzBogusław TyrnaBenedykt Urbańczyk


ZASTĘPCY:Dębowiec:

Damian KoziełAndrzej MałyszLeszek Sadowski


ZASTĘPCY:


Pierściec:

Piotr Kłapsia

Kurator FiliałuJan Stebel

ZASTĘPCA:

Simoradz:

Elżbieta Malik

Rajmund Raszyk

Kurator FiliałuZASTĘPCA:

Parafialna Komisja Rewizyjna 2023-2028


Urszula Barańska

Przedstawicielka PierśćcaMarcin Brojacz

Przedstawiciel Simoradza
Karol Kozieł

Przedstawiciel Dębowca
Lucyna Madzia

Przedstawicielka Skoczowa
Gabriela Piotrowska

Przedstawicielka SkoczowaObecni świeccy członkowie Synodu Diecezjalnego zostali wybrani 6.11.2016 r., a zaprzysiężeni w czasie obrad pierwszej sesji nowej kadencji Synodu w Bielsku, dnia 5.03.2017 roku.

Członkowie Synodu Diecezjalnego z PEA Skoczów "z urzędu":
Alfred Borski
ks. dr Alfred Borski

proboszcz


ks. Krzysztof Śledziński

Proboszcz pomocniczy
570 460 995


ks. Beata Janota

Wikariusz
505 709 785

Członkowie Synodu Diecezjalnego z PEA Skoczów "z wyboru":
Agnieszka Borski

Skoczów


Marek Rymorz

SkoczówBenedykt Urbańczyk

Skoczów

Adam Pastucha

Dębowiec


Urszula Barańska

Pierściec


Mariusz Jancarczyk

Simoradz


ZASTĘPCY:
Kancelaria Parafialna, Biblioteka Parafialna, Organistka

Beata Pilch

KancelariaSylwia Dziekan

Kancelaria / BibliotekaRenata Świder

BibliotekaDorota Podżorska

organistka / dyrygentka


Kościelni:

Jolanta Caputa

Skoczów
661 786 021Bogusława Czyż

Dębowiec
508 221 129Maria Pawera

Pierściec
515 132 347Józef Chrobok

Simoradz
786 666 772


Pracownicy na umowę zlecenie:

Bogdan Hławiczka

grabarz
698 618 173