Muzyka i śpiew


Chór Mieszany "Gloria"

dyr. Bolesław Noga
Próby: poniedziałek 18:00
Uwaga: z powodu pandemii
próby okresowo zawieszane


Chór Żeński "Gloria"


Próby: Od marca ZAWIESZONEChór Filiału Dębowiec


Próby: Od marca ZAWIESZONEZespół "Dla Niego"

dyr. Dorota Podżorska
Próby: wtorek 19:00

Skoczowskie Dzwonki

dyr. Dorota Podżorska
Próby: poniedziałek 18:00Chórek Dziecięcy "Nadzieja"

dyr. Dorota Podżorska
Próby: sobota 9:45


Zespół "OdNowa"

dyr. Jan Stebel
Próby: nieregularnie


Chór Męski "Gloria"


Próby zawieszone


Zespół "Vocalis"

zespół działający
w latach 1999-2016