Zespół “Dla Niego”

Foto: ks. Alfred Borski

Zespół “Dla Niego” (9.06.2019 w Simoradzu)

rok założenia: 2011

dyrygentka: Dorota Podżorska

Zespół zaczął swoją działalność jako „20+”, ale jest zróżnicowany wiekowo. Prócz śpiewu na nabożeństwach i uroczystościach parafialnych, śpiewa także poza parafią skoczowską na różnorakich uroczystościach kościelnych.

Próby: wtorek o 19:00 w Sali Młodzieżowej na I. piętrze w Starej Szkole w Skoczowie.