Ordynacja diakon Katarzyny Kowalskiej

Pokój, 27.06.2020

27.06.2020 – Piękny ciepły i słoneczny dzień był bardzo ważnym dla całego Kościoła Ewangelicko Augsburskiego. W tym dniu została ordynowana na diakon Kościoła mgr teologii Katarzyna Kowalska, żona ks. Eneasza Kowalskiego, którzy pełnili służbę w skoczowskiej parafii od początku sierpnia 2008 do końca sierpnia 2011. Podczas pobytu w Skoczowie Kasia śpiewała razem z nami w chórze „Gloria”.

Od lewej: Jolanta Sikora, Jerzy Sikora, diak. Katarzyna Kowalska, Anna Dręczewska, ks. dr Alfred Borski

Ordynacja miała odbyć się 28.03.2020, ale z powodu szerzącej się pandemii została przesunięta. Marcową uroczystość miał uświetnić śpiew skoczowskich chórzystów, którzy bardzo cieszyli się na tą służbę. Brak prób i przedłużona przerwa, oraz obawa przed wyjazdem spowodowały, że „Gloria” nie zaśpiewała podczas sobotniej ordynacji. Nie mogło jednak zabraknąć delegacji ze skoczowskiej parafii z  prezesem chóru Jerzym Sikora wraz małżonką, z-cą prezesa Anną Dręczewską oraz proboszczem parafii ks. dr. Alfredem Borskim. Podczas składanych życzeń  płynących z głębi serca prezes Jurek powiedział do naszej drogiej Kasi: „Życzymy abyś Twoje dzisiejsze ślubowanie wypełniała szczerze i wytrwale każdego dnia, abyś była świadkiem Chrystusowej miłości w swoim postępowaniu i życiu”. Życzyliśmy  świeżo ordynowanej wiele Błogosławieństwa w dalszej służbie na Opolszczyźnie. Prezes wyraził chęć przyjazdu chóru „Gloria” do Pokoju w dogodnym i bezpiecznym terminie. Ks. proboszcz  Alfred Borski –  opiekun chóru przekazał serdeczne pozdrowienia ze skoczowskiej parafii oraz złożył życzenia w swoim imieniu.

Aktu ordynacji dokonał ks. bp Jerzy Samiec – Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a asystentami byli diakon Wiktoria Matloch z Krakowa oraz ks. Eneasz Kowalski – proboszcz parafii w Pokoju. W uroczystości wzięło udział wielu ewangelickich duchownych oraz przedstawiciele sąsiedniej parafii rzymsko-katolickiej, miejscowe władze samorządowe, delegacje z pracy, parafianie z Pokoju i Lubieni, rodzina,  przyjaciele  i znajomi. Kasia swoje piękne i szczere kazanie zaczęła słowami: „nie potrafię policzyć ile razy było mi dane stawać  na tej ambonie, pierwszy raz jednak czuję  jak jest ona wysoko i uginają mi się kolana”. Była to bardzo wzruszająca uroczystość dla wszystkich, kiedy diakon Kasia dziękowała, rodzicom, biskupom i księżom, którzy od najmłodszych lat uczyli i pomagali wzrastać w wierze. Były podziękowania dla brata, przyjaciół, kolegi ze studenckich lat.

Podczas uroczystości ordynacji śpiewał miejscowy zespół, w którym na co dzień Kasia i Eneasz śpiewają i grają. Dodatkowo specjalnie na tą ważną dla tamtejszej  parafii uroczystość dołączyła Zofia, która zagrała na skrzypcach. Uroczyste nabożeństwo było na żywo transmitowane przez internet, obecna była  TVP 3 Opole oraz Radio Opole i Radio Doxa, które nagrywały reportaże o tym niecodziennym wydarzeniu na Opolszczyźnie.

Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie diakon, biskupów  i przybyłych księży przed ołtarzem tamtejszego kościoła ewangelickiego Księżnej Zofii.  Po uroczystości zaproszeni goście i delegacje udały się na wyśmienity poczęstunek do sali należącej do parafii. Ciepłe i serdeczne spotkanie obfitowało w miłe rozmowy.  Bardzo cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tak ważnym dniu mojej przyjaciółki Kasi.

„Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.” (Ps. 37,5 BW)

Tekst: Anna Dręczewska
Zdjęcia: Anna Dręczewska, Maksymilian Dręczewski