Chcę być Ewangelikiem

Jeśli ktoś jest ochrzczony w innym kościele chrześcijańskim i chce zmienić sposób wyznawania swojej wiary (nie religię!) na luterański to bierze udział w uroczystości nazywanej konwersją (w czasie wybranego nabożeństwa lub bez udziału zboru). Chęć przystąpienia do konwersji należy zgłosić w kancelarii parafialnej lub u któregoś z duchownych.

W naszej parafii konwersja jest poprzedzona czasem przygotowania, podczas którego osoba zainteresowana spotyka się z księdzem i poznaje naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego). Uczestniczy również w nabożeństwach i różnych spotkaniach. Osoba, która chce stać się ewangelikiem powinna tę decyzję podjąć po głębokim przemyśleniu i modlitwie. Formalnie, aby dokonać konwersji trzeba być pełnoletnim i dostarczyć świadectwo swojego chrztu.