Chórek Dziecięcy “Nadzieja”

Chórek Dziecięcy “Nadzieja” (15.12.2019 w Skoczowie)

rok założenia: 1995 (najprawdopodobniej)

dyrygentka: Dorota Podżorska (od 2002 roku)

Obecnie jedyny chórek dziecięcy działający przy naszej parafii. Bierze udział w wielu parafialnych jak i poza parafialnych wydarzeniach, jak np. w corocznym koncercie kolęd w cieszyńskim teatrze, pt. “Dzieci Śpiewają Kolędy”. Chórek prowadzą: Dorota Podżorska i Marta Żwak.

Próby odbywają się w SOBOTY w Sali Młodzieżowej na I. piętrze w Starej Szkole w Skoczowie:

  • Grupa MŁODSZA: 9:10 – 9:50
  • Grupa STARSZA: 10:00 – 11:00