Chórek Dziecięcy “Nadzieja”

Chórek Dziecięcy “Nadzieja” (15.12.2019 w Skoczowie)

rok założenia: ????

dyrygentka: Dorota Podżorska

Obecnie jedyny chórek dziecięcy działający przy naszej parafii. Bierze udział w wielu parafialnych jak i poza parafialnych wydarzeniach, jak np. w corocznym koncercie kolęd w cieszyńskim teatrze, pt. “Dzieci Śpiewają Kolędy”. Chórek prowadzą: Dorota Podżorska i Marta Żwak.

Próby: sobota o 9:45 w Sali Młodzieżowej na I. piętrze w Starej Szkole w Skoczowie.