Skoczowskie Dzwonki

Skoczowskie Dzwonki (7.12.2019 w Skoczowie – DPS)

rok założenia: 2002

dyrygentka: Dorota Podżorska

Zespół Dzwonków ze Skoczowa jest unikatem w gronie parafialnych chórów i zespołów, gdyż jego członkowie grają na niecodziennym instrumencie jakim są dzwonki rurowe ręczne (handchimes), które pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Zespół Dzwonków jest jednym z trzech grup grających na tych instrumentach w Polsce.

Próby: poniedziałek o 18:00 w sali młodzieżowej, w Starej Szkole (w Skoczowie), na I. piętrze.