Spotkanie Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego z Ewangelikami diecezji cieszyńskiej

Wisła 11.12.2019

W środę 11 grudnia 2019 roku na terenie Diecezji Cieszyńskiej przebywał z wizytą Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Grodzki. Marszałek spotkał się z przedstawicielami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, by przekazać świąteczno-noworoczne życzenia.

W czasie wizyty na Śląsku Marszałek Grodzki odwiedził kilka znaczących miejsc Diecezji Cieszyńskiej: kościół Jakuba Starszego w Ustroniu, Diakonat „Eben-Ezer” i Dom Opieki „Emaus” w Dzięgielowie, Kościół Jezusowy i Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie, Liceum Ogólnokształcące Towarzystawa Ewangelickiego.

Ostatnim miejscem wizyty była Wisła – Tomasz Grodzki spotkał się z licznie zgromadzonymi ewangelikami, przedstawicielami różnych środowisk. Obecny był Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec, który w swoim przemówieniu zaprezentował działalność i różnorodność całego Kościoła oraz przekazał Marszałkowi upominki przypominające o szerokiej palecie oddziaływania ewangelików. W spotkaniu w sali Domu Zborowego im. ks. bp. Andrzeja Wantuły uczestniczyli ponadto bp Marian Niemiec, zwierzchnik Diecezji Katowickiej, Prezes Synodu Kościoła ks. dr Adam Malina, reprezentanci Konsystorza, duchowni Diecezji Cieszyńskiej, przedstawiciele życia społecznego – radni Sejmiku Śląskiego, radni powiatu cieszyńskiego, burmistrzowie, wójtowie, radni miejscy i gminni, lekarze, nauczyciele, przedsiębiorcy, rolnicy, młodzież. Biskup Adrian Korczago kreśląc obraz ewangelików na Śląsku Cieszyńskim wyraźnie podkreślał, że jest ich tak wielu na tym obszarze Polski ze względu na zafascynowanie Ewangelią o Jezusie Chrystusie, którą próbują przekładać na codzienne życie.

Podczas swojego przemówienia Marszałek Tomasz Grodzki wskazywał, że jest poruszony wizytą na Śląsku Cieszyńskim oraz inicjatywami, które Kościół Ewangelicko-Augsburski podejmuje. Dziękował za zgodną i otwartą współpracę ekumeniczną oraz społeczną, a także życzył zebranym wszelkiej pomyślności i działania na chwałę ojczyzny. Uroczystość uświetnił chór „Sola Fide” parafii ewangelickiej w Goleszowie oraz Zespół Regionalny „Tkocze”.

Tekst: http://cieszynska.luteranie.pl
Zdjęcia: Jan Chwastek