Synod wybrał wiceprezesa i radców Konsystorza

Synod wybrał wiceprezesa i radców Konsystorza
Warszawa 23-24.04.2022

Obradujący w Warszawie Synod Kościoła wybrał dr. Emira Kasprzyckiego z Zabrza na wiceprezesa Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Uzyskał on 35 głosów. Dotychczasowy wiceprezes Adam Pastucha uzyskał 28 głosów. Głosowało 64 synodałów. Czytaj dalej

VIII sesja VI kadencji Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej

VIII sesja VI kadencji Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej
Cieszyn 22.05.2021

Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym naszego Kościoła, najwyższą władzą Diecezji jest Synod Diecezjalny. Jego zadaniem jest koordynowanie i kontrola działalności Parafii, organizowanie współpracy między parafialnej i działalności religijnej, kościelnej i charytatywno-opiekuńczej mającej charakter ponad parafialny, obejmującej całą Diecezję i służącej Parafiom należącym do Diecezji. W jego skład wchodzą między innymi wszyscy czynni duchowni służący w parafiach Diecezji oraz wybierani przedstawiciele wiernych z każdej parafii w ilości proporcjonalnej do wielkości parafii. Czytaj dalej