Goście ŚFL na nabożeństwie w Skoczowie

Goście ŚFL na nabożeństwie w Skoczowie
Skoczów 17.09.2023

W niedzielę 17.09.2023 r. gościliśmy na nabożeństwie 24 delegatów na Walne Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej, które odbywa się w Krakowie w dniach od 13-19.09.2023 r. Do Skoczowa ostatecznie przyjechało 24 przedstawicieli – głównie z Niemiec, jak również z Brazylii i Holandii.

Czytaj dalej