Książka o życiu ks. seniora Karola Kulisza

Książka o życiu ks. seniora Karola Kulisza

Staraniem Diakonatu Eben – Ezer w Dzięgielowie w listopadzie została wydana nowa pozycja książkowa pt. “Ukochał Ewangelię i Polskę – w 80 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. seniora Karola Kulisza” . Książka jest przeredagowaną przez samego autora – ks. radcę Jana Badurę – pracą magisterską . Czytaj dalej