10-lecie Zespołu „Dla Niego”

Skoczów 7.03.2021

10-lecie Zespołu „Dla Niego”, które przypadało 3 marca, odbyło się również (podobnie, jak 18 rocznica Dzwonków) bez uroczystego benefisu. Jubileusz został uczczony – jak to zazwyczaj najbardziej pasuje – w czasie nabożeństwa niedzielnego, 7.03.2021 roku. Zespół zaśpiewał jedynie kilka pieśni, których powtórzenie w warunkach reżimu sanitarnego było możliwe.

Pod koniec nabożeństwa były życzenia i kwiaty, które w imieniu Parafii złożyli: ks. prob. Alfred Borski z kuratorem Ryszardem Macurą, zaś w imieniu Chóru „Gloria”: pastorowa Agnieszka Borski z Barbarą Kaleta. Pani dyrygentka Dorota Podżorska otrzymała bukiet tulipanów oraz prezent dla całego zespołu, a pozostali śpiewacy po tulipanie – co było związane również z tym, że występ miał miejsce w przeddzień Dnia Kobiet.

Tekst: ks. Alfred Borski
Zdjęcia: Jan Chwastek