Połowa życia wg Psalmisty

Skoczów 9.05.2021

         Słowa Apostoła Pawła z 1. Tym 4,12b–13: „Bądź wzorem dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości! Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki.” stanowiły osnowę nie tylko kazania w 5 Niedzielę po Wielkanocy, ale przede wszystkim jubileuszu biblioteki parafialnej.

         O przykładaniu się do czytania słyszymy w jubileuszowym kontekście 35-lecia skoczowskiej „BIBLIOTEKI DLA KAŻDEGO”– działającej przy Parafii św. Trójcy, ale mającej charakter ekumeniczny i wykraczający daleko poza parafialne ramy.

Pamiątkowe zdjęcie przed ołtarzem

         Czytanie jako droga do prawdy, czyli do Słowa Bożego i czytanie samego Słowa Bożego, aby uczynić swoje życie według Niego – oto treść jubileuszowego kazania ks. proboszcza Alfreda Borskiego.

ks. dr Alfred Borski pokazuje upominek upieczony przez kilka pań:
jeden z 70 pierników z logo Biblioteki oraz liczbą 35

         Przypominając o tej, zasadniczej drodze każdego chrześcijanina, kaznodzieja zadumał się również nad historią wspomnianych 35 lat największej w Polsce biblioteki protestanckiej o charakterze biblijno-ewangelizacyjno-misyjnym, znajdując trafną analogię do słów Psalmisty, przypominającego, że życie człowieka trwa zwykle lat siedemdziesiąt.

         Stawiając pytanie, czy lat trzydzieści pięć – to dużo, czy mało, ks. Borski zauważył zarówno młodość, jak i dojrzałość tego wieku, która na pewno zasługuje na uwagę, zgodnie ze słowami Listu do Tymoteusza. Na taką uwagę zasługuje każda inicjatywa społeczna, kościelna, a szczególnie tak istotna jak biblioteka służąca każdemu, a działająca przy parafii.

         Refleksja o trzydziestopięcioleciu formalnego czasu zasłużonej instytucji skłoniła autora kazania ku granicom nieskończoności – bo jak zmierzyć długość czasu poświęcony każdej z około dziesięciu tysięcy książek w odbiorze czytelnika i w pracy bibliotekarza, pracowników i wolontariuszy biblioteki, wreszcie jak zmierzyć czas dojrzewania słowa w życiu czytelnika?

         Ks. proboszcz Borski podziękował wszystkim oddanym sprawie biblioteki, a w szczególności opiekunce „Biblioteki dla każdego” – p. Renacie Świder za serce oddane pracy z książką, ale także za porady życiowe i bibliograficzne, za wszelakie inicjatywy którymi biblioteka służy swoim czytelnikom. Ks. Proboszcz podziękował również p. Sylwii Dziekan, obecnie pracownicy parafii za wkład oddany w proces archiwizacji materiałów audio od roku 1985 zawierających tematykę ewangelizacyjną i w wieloletnią pracę nad bibliotecznym katalogiem oraz przypomniał o zasobach wizualnych biblioteki.

Kierownik “Biblioteki dla każdego” Renata Świder

„Jestem szczęśliwa że mogę mówić ludziom o Jezusie i przybliżać im świadectwo o Nim zawarte w Biblii i książkach. Czuję się spełniona dzięki niemu w tej formie działalności życiowej” – stwierdziła R. Świder, zachęcając do współpracy wolontariuszy potrzebnych do sporządzania katalogu opisowego biblioteki – streszczeń w zakresie materiałów audio –  zwłaszcza do pracy przy opracowywaniu nagrań powstałych po roku 1989-tym.

         Nabożeństwo jubileuszowe zakończyło się wspólnym zdjęciem pracowników, wolontariuszy, darczyńców i przede wszystkim przyjaciół biblioteki z dyplomami uznania oraz czekoladami produkcji skoczowskiej  filii firmy „Ludwig Czekolada” i okolicznościowymi piernikami w kształcie księgi z symboliczną gołębicą Ducha Świętego – stanowiącą logo biblioteki, które wypieczone zostały przez panie ze skoczowskiego zboru z inicjatywy p. pastorowej Agnieszki Borski. Do odbioru przygotowano 130 dyplomów.

         Po nabożeństwie odbyło się kameralne spotkanie na świeżym powietrzu zgodnie z reżimem sanitarnym i w promiennej atmosferze pierwszej, dojrzale wiosennej niedzieli – 9 maja 2021 r. Spotkaniu towarzyszył skromny poczęstunek oraz promocja wydawnicza, podczas której można było nabyć w dobrej cenie  wspomnienia Bronisławy Uher – „Wokół placu Kościelnego i kościoła Jezusowego” wyd. Cieszyn 2015, głównie dzięki staraniom Zofii Wojtas, zaangażowanej przy bibliotece parafialnej w Cieszynie zainspirowanej przez skoczowską „Bibliotekę – Matkę” w ramach zakładanej przez Skoczów bibliotecznej sieci regionalnej i krajowej. Książka odznacza się niezwykłym pięknem gwary cieszyńskiej i bogactwem wątków z historii europejskiej, regionalnej, ale przede wszystkim prywatnej i związanej z życiem Kościoła, obejmując wydarzenia relacjonowane bezpośrednio od I wojny światowej do stanu wojennego, a w szerszym wymiarze sięgające także ważnych dla cieszyńskiego ewangelika spraw sprzed wieków  – w Roku Tożsamości Ewangelickiej, kiedy każdy Cieszyniak powinien sięgnąć do tej arcyswojsko brzmiącej przeszłości.

Tekst: Szymon Broda
Zdjęcia: Jan Chwastek