Pamiątka poświęcenia kościoła w Dębowcu

Pamiątka poświęcenia kościoła w Dębowcu
Dębowiec 11.07.2021

W piękny niedzielny poranek 11.07.2021 roku obchodziliśmy Pamiątkę Założenia kościoła w Dębowcu. Aby to wzniosłe i świąteczne nabożeństwo mogło się odbyć, trzeba było poczynić starania już kilka dni wcześniej. Przygotować i posprzątać kościół, rozstawić namioty, a pod nimi zainstalować ławki i stoły. Parafianie upiekli pyszne ciasta, a panie w kuchni w Domu Zborowym smaczny poczęstunek dla gości. Czytaj dalej

VIII sesja VI kadencji Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej

VIII sesja VI kadencji Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej
Cieszyn 22.05.2021

Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym naszego Kościoła, najwyższą władzą Diecezji jest Synod Diecezjalny. Jego zadaniem jest koordynowanie i kontrola działalności Parafii, organizowanie współpracy między parafialnej i działalności religijnej, kościelnej i charytatywno-opiekuńczej mającej charakter ponad parafialny, obejmującej całą Diecezję i służącej Parafiom należącym do Diecezji. W jego skład wchodzą między innymi wszyscy czynni duchowni służący w parafiach Diecezji oraz wybierani przedstawiciele wiernych z każdej parafii w ilości proporcjonalnej do wielkości parafii. Czytaj dalej

I Egzamin Kościelny w Warszawie

I Egzamin Kościelny w Warszawie

Warszawa 12.02.2021

Osoba, która pragnie podjąć służbę duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, po ukończonych studiach magisterskich musi zdać jeszcze Pierwszy Egzamin Kościelny. Taki właśnie egzamin odbył się 12 lutego przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. Wśród egzaminowanych znalazł się pochodzący z naszej parafii magister teologii Mateusz Mendroch, obecny praktykant PEA w Cieszynie. Czytaj dalej