I Egzamin Kościelny w Warszawie

Warszawa 12.02.2021

Osoba, która pragnie podjąć służbę duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, po ukończonych studiach magisterskich musi zdać jeszcze Pierwszy Egzamin Kościelny. Taki właśnie egzamin odbył się 12 lutego przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. Wśród egzaminowanych znalazł się pochodzący z naszej parafii magister teologii Mateusz Mendroch, obecny praktykant PEA w Cieszynie.

Od lewej: Grzegorz Fryda, Bartłomiej Polok,
Mateusz Mendroch oraz Sebastian Madejski.

Ponadto w egzaminie uczestniczyli magistrowie teologii: Grzegorz Fryda, pochodzący z Drogomyśla, a obecnie praktykant parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, Sebastian Madejski, pochodzący z Cisownicy, a obecnie praktykant parafii Świętej Trójcy w Warszawie oraz pochodzący z Bażanowic Bartłomiej Polok, obecnie praktykant parafii ewangelickiej w Piszu. Wszyscy magistrowie teologii uzyskali ocenę pozytywną, dzięki czemu zostali dopuszczeni do ordynacji na duchownego, która odbędzie się w sobotę 6 marca 2021 r. o godz. 11:00 w kościele ewangelickim w Drogomyślu.

Uroczystość ordynacji będzie transmitowana na kanale YouTube: PEA w Drogomyślu

Egzamin kościelny „pro venia concionandi” składa się z części pisemnej i ustnej. Pisemna składa się z kazania (egzegeza, medytacja, kazanie) oraz pracy teologicznej. Ustna obejmuje wiedzę z zakresu biblistyki, teologii ksiąg wyznaniowych, historii Kościoła i dogmatyki. Obecnie w Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej zasiadają: bp Jerzy Samiec – przewodniczący, bp Jan Cieślar, bp dr Adrian Korczago i bp dr Marian Niemiec.

Zdjęcie: bik.luteranie.pl