157. Pamiątka poświęcenia kościoła w Skoczowie

Skoczów 12.06.2022

Jak przystało na kościół, który otrzymał nazwę “Trójcy Świętej”, właśnie w “Niedzielę Trójcy Świętej”, która w tym roku przypadła na 12 czerwca, obchodziliśmy 157 rocznicę poświęcenia skoczowskiego kościoła, a 159 rocznicę wyznaczenia i poświęcenia miejsca pod jego budowę.

Na wstępie wystąpił Zespół “Dzwonków” pod dyr. Doroty Podżorskiej, po czym wszystkich uczestników nabożeństwa (tych internetowych też) powitał proboszcz Parafii, ks. dr Alfred Borski. Po odczytaniu ogłoszeń pożegnano odchodzącego z dniem 1 lipca 2022 do Parafii w Zgierzu ks. Bogdana Wawrzeczko i jego Małżonkę, co uczynili: w imieniu Rady Parafialnej – kurator Ryszard Macura, w imieniu Chóru “Gloria” – prezes Jerzy Sikora i dyrygent Bolesław Noga oraz przedstawiciele młodzieży. Następnie część liturgiczną poprowadzili księża: Andrzej Czyż, Bogdan Wawrzeczko i Krzysztof Śledziński.

Do wygłoszenia świątecznego kazania zaproszony został Skoczowianin z urodzenia – ks. Leszek Czyż, który od wielu już lat jest proboszczem w Malince. W swoim jak zwykle pouczającym i dynamicznym kazaniu wskazał na rolę w miłości w naszym życiu, która powinna odzwierciedlać się tak w relacjach pomiędzy ludźmi, jak również albo przede wszystkim w relacji z Bogiem. Kaznodzieja odwołał się również do słów Tomka Żółtko, który miał powiedzieć, że trzech rzeczy nie można ukryć i zdławić: “kaszlu, czkawki oraz miłości”. Dał przez to do zrozumienia, że ktoś, kto rzeczywiście kocha Jezusa, na pewno nie będzie tego w stanie ukryć.

W czasie nabożeństwa wystąpił również Zespół “Dla Niego” pod dyr. Doroty Podżorskiej, a o wspaniałą atmosferę przed i po nabożeństwie zadbała Diecezjalna Orkiestra Dęta pod dyr. Adama Pasternego. Przed liturgią końcową i błogosławieństwem, którego udzielił Gość z Malinki, wystąpiła z krótką scenką grupka młodzieży, która w sobotę brała udział w warsztatach teatralnych pod okiem Jerzego Latosa – aktora z warszawskiego “Teatru Dobrego Serca”.

Druga część “świętowania” odbyła się obok plebanii, gdzie dla wszystkich przybyłych został przygotowany parafialny piknik. Tym razem nad całością czuwał pan Adam Wojnar oraz p. Barbara Kaleta. Oczywiście nie zabrakło wielu otwartych serc naszych parafian, które przygotowały ciasta i różnego rodzaju sałatki, jak również wzięły na siebie trud ich wydawania. Do akcji włączyli się również chórzyści Chóru “Gloria”, którzy jak zwykle oferowali wszystkim chętnym tradycyjny kołacz.

Swoje stoisko w czasie pikniku mieli: pastorowa Lidia Czyż – autorka wielu powieści chrześcijańskich, które można było nabyć wraz z autografem autorski oraz ks. Wiesław Łyżbicki, który przy okazji zapraszał dzieci na spotkania “Skautów na skale”.

W tym miejscu chcemy wyrazić serdeczne podziękowania dla  wszystkich sponsorów i darczyńców, za przekazane produkty, ciasta, sałatki oraz za poświęcony czas i pomoc przy wydawaniu posiłków oraz przygotowaniu i sprzątnięciu namio­tów, stołów i ławek oraz doprowadzeniu wszystkich miejsc do należy­tego porządku. Dziękujemy również p. Karalowi Chwastkowi za udostępnienie chłodni, a p. Włodzimierzowi Mołdyszowi za udostępnienie zjeżdżalni dla dzieci. „Bóg zapłać”.

Tekst: ks. Alfred Borski
Zdjęcia: Jan Chwastek