Dziękczynne Święto Żniw w Pierśćcu

Pierściec 29.09.2019

„Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają,
a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie” (Ps 145,15).

„O, jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr Twoich!” – tymi słowami wyjętymi z Księgi Psalmów (104, 24) ks. proboszcz Alfred Borski przywitał zborowników pierścieckiego filiału, którzy zgromadzili się na uroczystym nabożeństwie żniwowym w słoneczną niedzielę, 29 września 2019 r. Czytaj dalej