Ekumeniczne Dożynki w Skoczowie

Skoczów 7.09.2019

7.09.2019 w Skoczowie odbyły się 12. Ekumeniczne Dożynki Gminy Skoczów, połączone z 17. Regionalnymi Dniami Rybactwa. O godzinie 15:00 korowód wyruszył z Placu Stary Targ. Pojazdom towarzyszyła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. O 16:00 nastąpiło uroczyste otwarcie dożynek, połączone z występem zespołu Jetelinka z Jaworzynki. Tegoroczne plony i płody pobłogosławił proboszcz parafii rzymskokatolickiej, ks. kan. Witold Grzomba, zaś okolicznościowe rozważanie Słowa Bożego wygłosił proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej, ks. Alfred Borski.

Od prawej: burmistrz Mirosław Sitko,
przew. Rady Miasta Rajmund Dedio, ks. Alfred Borski