Koncert Pieśni Pasyjnej w Skoczowie

Skoczów 10.04.2022

W Niedzielę Palmową skoczowski kościół od godz. 17:00 wypełniony był śpiewem i muzyką pasyjną. W koncercie wzięły udział chóry i zespoły naszej Parafii (Chór “Gloria” – Mieszany i Męski, Zespół “Dla Niego”, Zespół Dzwonków, Chórek “Nadzieja”, grupa Konfirmantów) oraz gościnnie Zespół Młodzieży z Wisły Jawornika. To taki dobry dodatkowy czas, w którym, wszyscy uczestnicy i słuchacze mogli przenieść się w swoich myślach pod krzyż Golgoty, na którym kiedyś swoje życie za każdego z nas złożył nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus.

Tekst: ks. Alfred Borski
Zdjęcia: Jan Chwastek

P R O G R A M   K O N C E R T U:

Powitanie, modlitwa i prowadzenie – ks. dr Alfred Borski

„Zespół Dzwonków” – pod dyr. Doroty Podżorskiej

 • „Chrystus Pan, Boży Syn”
 • „Zwróć swój wzrok na Jezusa”

Grupa Konfirmantów przy akompaniamencie gitarowym ks. Alfreda Borskiego

 • „Jezus na krzyżu za mnie zamarł”
 • „Zasnął wieczór snem niespokojnym”

Chórek „Nadzieja” pod dyr. Doroty Podżorskiej

 • „Jest jedna droga”
 • „Jezus Chrystus przyszedł na ziemię”

Chórek „Nadzieja”Dzwoneczki pod dyr. Doroty Podżorskiej

 • „Bóg kocha ciebie i mnie”

Chór Męski „Gloria” – pod dyr. Bolesława Nogi

 • „Sam jeden”
 • „Duch Święty woła cię”

Wspólna pieśń zboru

 • „Tam na wzgórzu”

Zespół Młodzieżowy z Jawornika

 1. „Panie wiem, że nikt”
 2. „Zginam swe kolana”
 3. „Jezusa krew”
 4. „Królów Król”

Rozważanie – ks. Alfred Borski

Chór Mieszany „Gloria” – pod dyr. Bolesława Nogi

 • „Już na krzyżu”
 • „Czy i ja sprzedam Zbawcę”

„Dla Niego” pod dyr. Doroty Podżorskiej

 • Cudowny krzyż”
 • „Wielki dzień”

Wspólna pieśń Zespołu młodzieżowego z Jawornika i Zespołu „Dla Niego”

 • „W miłości Twojej”

Modlitwa na zakończenie – ks. Krzysztof Śledziński

Wspólna pieśń zboru:

 • „Przy Twym krzyżu”