18-lecie Zespołu Dzwonków

Skoczów 26.12.2020

W połowie grudnia zamieściliśmy historię oraz fotokronikę Zespołu Dzwonków, który 7.12.2020 r. obchodził swoje 18 urodziny. Z powodu pandemii nie było możliwe zorganizowanie benefisu, a skromny występ urodzinowy nastąpił dopiero 26.12.2020 r., w drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia, w czasie nabożeństwa rodzinnego.

Po występie kwiaty dla dyrygentki p. Doroty Podżorskiej oraz prezent dla Zespołu oraz drobne upominki dla wszystkich „dzwonków” przekazali: kurator Ryszard Macura oraz ks. Alfred Borski z żoną Agnieszką. Po nabożeństwie zrobiono jeszcze pamiątkowe zdjęcia. Zespół Dzwonków miał na twarzach specjalne maseczki ze swoim logo. Było też jedno szybkie zdjęcie bez maseczek – dla potomnych.

Dzwonkom jeszcze raz dziękujemy za pełnioną służbę i życzymy Bożego błogosławieństwa i wielu możliwości koncertowania po skończeniu się pandemii.

Tekst: ks. Alfred Borski
Zdjęcia: Mateusz Sikora i Jan Chwastek