Zmarł ks. kons. Mariusz Werner

Łódź 22.10.2020

Ze smutkiem zawiadamiam, że zmarł śp. ks. Mariusz Werner – emerytowany proboszcz parafii św. Mateusza w Łodzi, delegat do Synodu Kościoła, ostatni konsenior diecezji warszawskiej, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Miał 88 lat.

Uroczystość żałobna będzie miała miejsce 27 października 2020 r. o godz. 13:00 w kościele św. Mateusza w Łodzi. Pogrzeb na cmentarzu odbędzie się w gronie najbliżej rodziny i przyjaciół.

Niech pociechą dla nas będą słowa życiowego motta Zmarłego z listu do Filipian 1,21: „Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem”.

Śp. ks. Mariusz Werner urodził się 30 stycznia 1932 w Poznaniu. Ukończył gimnazjum w Kaliszu, następnie rozpoczął studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, zakończone w 1956 już na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Ordynowany 15 kwietnia 1956 w Kaliszu przez bp. Karola Kotulę. W latach 1956–1958 był wikariuszem diecezji warszawskiej przydzielonym do pracy w Łodzi.

W 1959 mianowany administratorem parafii w Zgierzu. Stał się równocześnie administratorem podległych jej parafii podmiejskich w Ozorkowie, Łęczycy, Łowiczu i Kutnie. Wybrany w 1964 na proboszcza zgierskiej parafii, był inicjatorem i budowniczym nowego kościoła parafialnego.

Następnie, w 1979 roku, został wybrany na proboszcza parafii św. Mateusza w Łodzi. Swoją służbę w Łodzi pełnił do chwili przejścia na emeryturę w 1996 roku.

Był członkiem komisji ewangelizacyjno-misyjnej Diecezji Warszawskiej. W latach 1976-1988 był delegatem do Synodu Kościoła. Członek, a w latach 1979-1989 przewodniczący, łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. W latach 1981-1991 był ostatnim konseniorem (zastępca zwierzchnika) diecezji warszawskiej.

Członek Zarządu Głównego i Prezydium Rady Naczelnej Polskiego Czerwonego Krzyża. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Pozostawił żonę Elżbietę, syna Karola – kuratora diecezji warszawskiej, synową Wiesławę oraz dalszą rodzinę.

Tekst: bp Jerzy Samiec
Zdjęcie: www.ozopedia.pl

Więcej na temat śp. ks. Mariusza Wernera: ozopedia.pl (Internetowa Encyklopedia Miasta i Gminy Ozorków).