Zmarł ks. Emil Gajdacz

Cieszyn 13.10.2020

W wieku 80 lat zmarł śp. ks. Emil Gajdacz – emerytowany proboszcz pomocniczy parafii w Cieszynie, dyrektor Domu Opieki Emaus w Dzięgielowie, duszpasterz Diakonatu Eben-Ezer. Chorował na COVID-19. Pogrzeb odbędzie się w piątek, 23.10.2020 r. o godz. 13:00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie.

Śp. Ks. Emil Gajdacz urodził się 28 września 1940 r. w Goleszowie, jako najmłodsze dziecko Jana i Herminy z domu Lipowczan. Jako kilkulatek przeżył grozę wojny, a także powojenną biedę. Ukończył Technikum Mechaniczno-Kuźnicze w Ustroniu.

Następnie podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po ich ukończeniu podjął pracę katechety w parafii, a w 1970 r. został ordynowany w rodzinnym Goleszowie na duchownego i mianowany wikariuszem parafii cieszyńskiej.

W roku 1971 ożenił się z Heleną z domu Bujok.

Jako członek konsystorskiej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego przez wiele lat organizował w Dzięgielowie kursy katechetyczne dla wolontariuszy. Skupiał się na pracy z dziećmi, chorymi i niepełnosprawnymi. Ilustrator książek dla najmłodszych i materiałów rekolekcyjnych.

Przez cztery kadencje, w latach 1987- 2007, delegat do Synodu Kościoła. Pracował w komisjach do spraw ewangelizacji i misji oraz w komisji do spraw diakonii.

W 1983 r. został wybrany proboszczem pomocniczym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, a w 1984 r. mianowany duszpasterzem Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie i dyrektorem działającego tam Domu Opieki „Emaus”. Od 1996 r. prowadził ten dom jako Dom Pomocy Społecznej w Dzięgielowie, gdzie podopieczni przyjmowani są bez względu na wyznanie.

W 1997 roku rozpoczął z ramienia Diakonatu organizowanie bezpłatnych, ponadwyznaniowych kursów opieki nad chorym geriatrycznym. W 2001 r. uruchomił Dom Seniora „Emaus 2”.

W 2005 r. został mianowany proboszczem-administratorem nowo powstałej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa.

Na emeryturę przeszedł w 2006 r.

Za propagowanie dzieła diakonii na Ziemi Cieszyńskiej otrzymał w 2008 r. statuetkę „Miłosiernego Samarytanina”, jako nagrodę główną Diakonii Polskiej.

W 2016 roku otrzymał laur Srebrnej Cieszynianki za zaangażowanie w prace społeczne, rozwój i promocję regionu Śląska Cieszyńskiego przyznawaną przez Samorządy Ziemi Cieszyńskiej.

Prywatnie lubił malować i fotografować. Ceniony autor wystaw i publikacji.

W latach 1992-97 stale współpracował z redakcją cieszyńskiego Informatora Parafialnego, a później Gazety Ewangelickiej (1997-2002).

Śp. ks. Emil Gajdacz pozostawił żonę – diakon Helenę Gajdacz.

Tekst: www.luteranie.pl
Zdjęcie: archiwum ks. Emila Gajdacza