Zmiany w życiu parafialnym od 17 i 24 października 2020 oraz Apel Biskupa Kościoła Jerzego Samca

Od soboty 17 października w naszym powiecie, a od 24 października w całym kraju, z uwagi na drastycznie wzrastającą liczbę zachorowań na koronawirusa, wprowadzona została tzw. „czerwona strefa” – a co za tym idzie: znaczne ograniczenia, które mają zahamować dalsze lub przynajmniej w tak wielkiej ilości nowe zakażenia. Ograniczona została również ilość uczestników nabożeństw do 1 osoby na 7 m² powierzchni kościoła. Oznacza to, że w Skoczowie w czasie jednego nabożeństwa będzie mogło wziąć udział ok. 130 osób, w Pierśćcu 35, Dębowcu 24, a Simoradzu 14.

Prosimy zatem o zwrócenie uwagi na następujące zasady, które muszą być przestrzegane podczas wszystkich nabożeństw oraz ewentualnych spotkań parafialnych o charakterze religijnym:

 • W nabożeństwach i spotkaniach mogą uczestniczyć jedynie te osoby, które mają zasłonięte usta i nos maseczką lub tzw. przyłbicą. Maseczki lub przyłbice muszą zakrywać usta i nos w czasie całego nabożeństwa. Proszę pamiętać, że w razie kontroli odpowiedzialność za nie posiadanie maseczki, a tym samym zapłacenie mandatu spada na tego, kto nie ma założonej maseczki.
 • Odradzamy uczestnictwo w nabożeństwach tym osobom, które posiadają tzw. choroby współistniejące, czyli tym, które już wcześniej leczyły się na jakieś choroby – a szczególnie choroby układu oddechowego oraz – jak wynika z ostatnich badań – również choroby nerek.
 • Prosimy o pozostanie w domach te osoby, które mają jakiekolwiek objawy koronawirusa (głównie: gorączka, brak smaku i/lub powonienia, bóle mięśni i/lub stawów) czy objawy grypy albo zwykłego przeziębienia.
 • Przy wejściu do kościoła, jak również przy jego opuszczaniu prosimy o dezynfekcję rąk środkami, które są postawione na stolikach w przedsionkach lub przy drzwiach wejściowych.
 • Prosimy o utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m od osób, z którymi nie mieszka się w jednym gospodarstwie domowym. W tym celu w kościołach są wyznaczone ławki, w których można zająć miejsce – co trzecia ławka. Szczególnie jest to istotne w kościele w Skoczowie, w którym na nabożeństwie o godz. 8:00 będą wyznaczone inne ławki, niż na nabożeństwie o godz. 10:00 – aby osoby z tego drugiego nabożeństwa nie korzystały z ławek, z których korzystano w czasie pierwszego nabożeństwa.
 • W czasie nabożeństw prosimy o korzystanie z własnych śpiewników kościelnych.
 • Podobnie w czasie pogrzebów nie będą (jak do tej pory) wystawiane śpiewniki pogrzebowe. W kancelarii parafialnej do nabycia są nowe śpiewniki pogrzebowe, które oprócz pieśni błagalnych i żałobnych zawierają również wiele modlitw – tak, na czas choroby i przygotowania na śmierć, jak również i na czas smutku i żałoby po stracie najbliższych. Dlatego bardzo serdecznie polecamy zakupienie śpiewnika pogrzebowego.

Inne spotkania:

 • Do odwołania zawieszone zostają wszystkie próby chórów i zespołów parafialnych.
 • Spotkania młodzieży nie mogą odbywać się w sali parafialnej. Możliwe przeniesienie spotkania do kościoła – przy zachowaniu dystansu społecznego.
 • Szkółki niedzielne dla dzieci mogą odbywać się w sali parafialnej, jednakże z zachowaniem dystansu społecznego.
  • W Skoczowie szkółki niedzielne mogą odbywać się w największej sali parafialnej (nad biblioteką).
  • W Dębowcu i Simoradzu możliwe przeprowadzenie szkółki niedzielnej w kościołach o godz. 10:00 w te niedziele, gdy nabożeństwo jest o godzinie 8:30. Dzieci siadają w tych ławkach, które nie były używane w czasie nabożeństwa.
  • W Pierśćcu szkółka niedzielna może odbywać się jedynie w sali obok kościoła.
 • Godziny biblijne będą się odbywały przy zachowaniu dystansu społecznego. W przypadku większej ilości uczestników, niż zezwala na to wielkość sali parafialnej, godziny biblijne będą doraźnie przeniesione do kościoła.
 • Miesięczne Spotkania Pań mogą odbywać się w kościele w Skoczowie – zasady takie, jak na nabożeństwach;
 • Pozostałe spotkania pań w salach, przy zachowaniu dystansu społecznego. W przypadku większej ilości osób możliwość przeniesienia spotkań do kościoła.

Ponadto apeluję o zachowanie rozsądku – szczególnie tych osób, które nie wierzyły albo nadal nie wierzą w istnienie koronawirusa – choć ostatnie zgony trzech naszych duchownych chyba raczej powinny do reszty rozwiać taką “niewiarę”. Powinniśmy być odpowiedzialni za siebie samych, ale również za tych, z którymi się spotykamy. Każdy powinien chronić samego siebie, bo nie wiadomo, jaki wpływ może mieć ten wirus na poszczególną osobę. Ponieważ niektórzy mogą przechodzić tą chorobę całkowicie bezobjawowo, dlatego tym bardziej powinni być ostrożni, aby nie narażać zdrowia, a nawet życia tych, z którymi się spotykają. Weźmy też pod uwagę, że tak naprawdę nie do końca wiadomo, jakimi zasadami kieruje się Covid-19, bo ofiarami padają czasem również dzieci oraz ludzie stosunkowo młodzi i w dobrej kondycji. Dlatego właśnie zalecana jest szczególna ostrożność i rozwaga. Przykazanie bowiem “Nie zabijaj” na pewno w tym przypadku może mieć dodatkowe znaczenie.

Proszę też o to, aby na bieżąco śledzić zamieszczone tutaj informacje, które mogą być jeszcze zmodyfikowane – w zależności od sytuacji oraz obostrzeń rządowych. W każdej sytuacji, gdy nie wiadomo jest, jak należy postąpić, bardzo proszę o skontaktowanie się ze mną.

ks. dr Alfred Borski
Proboszcz PEA w Skoczowie

Apel Biskupa Kościoła Jerzego Samca o modlitwę i przestrzeganie zaleceń związanych z obostrzeniami przepisów związanych z pandemią koronawirusa

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” Mat. 5, 4

Siostry i bracia,

Słowa tego błogosławieństwa są dziś szczególnie ważne. Smucimy się, bo odchodzą od nas nasi najbliżsi. Każdy z nas żałobę przeżywa w swój jedyny, niepowtarzalny sposób. Bo każdy z nas miał swoje osobiste relacje ze zmarłymi.

Kościół stracił w ostatnim czasie diakonisę i trzech duchownych. Nie jestem w stanie wyliczyć ile jeszcze odeszło naszych sióstr i braci. Żadne słowa nie oddadzą tego co czujemy.

Błogosławieni, którzy się smucą albowiem oni będą pocieszeni.

Dlatego zachęcam Was do znajdywania czasu na modlitwę. Modlitwę, w której nie tylko prosimy, ale też dziękujemy. Modlitwę, podczas której możemy otrzymać pokój. Modlitwę, która pozwoli na nowe spojrzenie na naszą codzienność.

Modlitwa to nie tylko słowa, to przebywanie w obecności Boga. Czasami wystarczy milczeć… płacz może być również modlitwą.

Niestety w wyniku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, znów jestem zmuszony przekazać Wam nowe informacje i prosić o dostosowanie naszych kościołów do nowych restrykcji. Mam nadzieję, że będzie to czas mobilizacji Kościoła, a także poszukiwania nowych form działania, pomagania i towarzyszenia. Dziękuję za wszelką aktywność podejmowaną w poczuciu odpowiedzialności za bliźnich.

PAŃSTWOWE OBOSTRZENIA

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

 1. W uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 4m2.
 2. W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 25 osób.
 3. Ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – maksymalnie 25 osób.

Strefa czerwona:

 1. W uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 7m2.
 2. W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 10 osób.
 3. Zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne).

Więcej tu: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

ZALECENIA BISKUPA

 1. Przypominam, że za dostosowanie kościołów i parafii do wymogów i obostrzeń państwowych odpowiedzialne są miejscowe Rady Parafialne razem z Proboszczami. Proszę o to, aby wszelkie decyzje były podejmowane rozważnie i po dogłębnym przedyskutowaniu możliwych skutków, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania, a następnie przedstawione wiernym podczas ogłoszeń i w komunikatach opublikowanych na stronach internetowych, Facebooku itp.
 2. Proszę o wydzielenie i zaznaczenie miejsc w kościołach, np. poprzez umieszczenie kolorowych naklejek, w których wierni mogą usiąść zachowując wymagany dystans.
 3. Niezwykle ważną kwestią jest komunikacja pomiędzy duchownymi i członkami Rady Parafialnej a wiernymi. Proszę, aby na początku nabożeństwa przypomnieć o konieczności zachowania dystansu społecznego i poprawnym nałożeniu maseczki. Należy umożliwić dezynfekcję rąk osobom wchodzącym do kościoła. Właściwym jest także wydrukowanie porządku nabożeństwa razem z pieśniami, co pozwoli ograniczyć używanie śpiewników.
 4. Zalecam, aby Rady Parafialne razem z duchownymi przemyślały kwestię udzielania Komunii Świętej w najbliższym czasie. Jestem przekonany, że czasowa rezygnacja byłaby wskazana. Decyzja leży jednak po stronie Rady Parafialnej i Proboszcza, którzy znają lokalne potrzeby i uwarunkowania. W wypadku prowadzenie nabożeństw komunijnych proszę o postępowanie podczas dystrybucji zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi.
 5. Proszę o systematyczne przypominanie wiernym, że postępowanie zgodnie z wymogami i obostrzeniami nie stoi w sprzeczności z wiarą, a jest wyrazem chrześcijańskiej troski o dobro i życie bliźniego oraz wspólną pracą na rzecz zachowania daru życia.

Przypominam, że od najbliższej niedzieli w programie trzecim TVP o g. 15.50 będą emitowane ewangelickie nabożeństwa.

Na koniec zwracam się z prośbą o to, abyśmy w tym trudnym czasie byli dla siebie wsparciem, źródłem dobra i pocieszenia. Nie odwracali się od siebie, ale pomagali sobie wzajemnie. Nade wszystko jednak pamiętajmy o sobie w modlitwach.

Niech Bóg błogosławi nas wszystkich.

bp Jerzy Samiec