Zebranie sprawozdawcze Filiału w Simoradzu

Simoradz 12.01.2020

12.01.2020 w Simoradzu tradycyjnie rozpoczął się cykl zebrań sprawozdawczych w skoczowskiej parafii. Podsumowano prace remontowo-budowlane, plany na bieżący rok oraz omówiono działalność filiału w sferze duchowej. Na wstępie przypomniano, że w zeszłym roku z powodu planów poważnego remontu kościoła w Skoczowie nie planowano w Simoradzu żadnych poważnych inwestycji. Udało się jedynie przygotować drogę na cmentarzu do końcowego etapu, który zostanie wykonany na wiosnę. W planach na bieżący rok zaplanowano kilka drobnych konserwatorskich prac, które będzie można zrobić we własnym zakresie. Wspomniano również o sprawach nadrzędnych sfery duchowej, czyli o spotkaniach biblijnych, kole pań, szkółkach niedzielnych czy funkcjonowaniu biblioteki. Szczególne wyróżniały się na tym tle pozytywne informacje o wzroście zainteresowania spotkaniami biblijnymi, które odbywają się teraz częściej, bo od marca 2019 r. dwa razy w miesiącu (drugi i czwarty piątek miesiąca). Uczestników przybywa, a dyskusja na spotkaniach jest żywa i budująca dla każdego. Cieszy, że przybywa osób, którym nie wystarcza samo niedzielne nabożeństwo, ale potrzebują czegoś więcej, by budować się duchowo, a także zacieśniać więzi w społeczności. Ω