Inauguracja Świecy Wigilijnej w Skoczowie

Skoczów, 29.11.2020

Pierwszą niedzielą adwentową Kościół nasz rozpoczął czas adwentu a także nowy liturgiczny rok kościelny. W naszej parafii niedzielne nabożeństwo rozpoczęło także kolejny 21. rok akcji „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, która prowadzona jest wspólnie przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością: bp Ryszard Bogusz – prezes Diakonii Kościoła i zarazem emerytowany zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, ks. radca Marek Londzin – dyrektor Diakonii Diecezji Cieszyńskiej, siostra diakonisa Aniela Kawulok, a także przedstawiciele władz Skoczowa: burmistrz Mirosław Sitko oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Rajmund Dedio. Zaproszony ks. dziekan Ignacy Czader ze względów epidemiologicznych oraz nadmiaru obowiązków nie mógł przybyć na tę uroczystość. Nabożeństwo uświetnił swym śpiewem duet Paulina Panek (śpiew) oraz Jan Stebel (śpiew i pianino cyfrowe). Lektorami czytanej w liturgii Ewangelii Mateusza 21,1-11 oraz listu do Rzymian 13,8-12 byli Jolanta Lach oraz Wiesław Kędzior.

Po procesjonalnym wejściu do kościoła: duchownych wraz z dziećmi niosącymi wigilijne świece, ks. Marek Londzin zapalił świece przed ołtarzem a proboszcz ks. dr Alfred Borski przywitał na uroczystym nabożeństwie wszystkich obecnych w kościele, słuchających nabożeństwo internautów oraz nieobecną ze względów zdrowotnych dyrektor generalną Diakonii Wandę Falk.

Po liturgii sprawowanej przez księży Marka Londzina i Alfreda Borskiego, kazanie na podstawie tekstu z Księgi Zachariasza 9,9-10 wygłosił ks. bp Ryszard Bogusz.  Kaznodzieja powiedział m.in., że „na ustach jawią się słowa pieśni, którą będziemy śpiewać… Córko Syjońska, wesel bardzo się. Sceptycy zapytają – z czego mamy się dzisiaj cieszyć i radować? W obecnych czasach, czasach pandemii, śmierć, ból, smutek i łzy  są na porządku dziennym w wielu rodzinach na całym świecie. Zamknięci w domach, przybici samotnością i z perspektywą smutku zbliżających się radosnych świąt Bożego Narodzenia… Jednak czas adwentu zawsze rozwijał dobre cechy ludzkiego człowieczeństwa. To teraz otwieramy nasze serca dla tych, których może nie widzieliśmy na przestrzeni ostatnich dni i miesięcy… To w ten czas wpisała się także Diakonia naszego Kościoła, która przed wielu laty podjęła dzieło współpracy z organizacjami charytatywnymi Caritas Polska i prawosławną organizacją Eleos. Wspólnie prowadzimy to dzieło wigilijnej pomocy dzieciom”… Ta służba daje wiele satysfakcji i jest znakiem dla chrześcijan różnych konfesji, że wspólnie wykonujemy ten nakaz Jezusa Chrystusa, nakaz miłości bliźniego. Miłosierdzie bowiem nie jest ani katolickie, ani ewangelickie, ani prawosławne. Miłosierdzie to aktywna forma współczucia, które wyraża się w konkretnym działaniu. Dzisiejszym nabożeństwem inaugurujemy w parafii skoczowskiej 21 już edycję „Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom”. Płomień świecy, którą nabędziemy i którą zapalimy w wieczór wigilijny, ten płomień ma być dla nas ciepłym płomieniem a zarazem przesłaniem. Ma być znakiem naszej życzliwości i troski o tych – jak powiedział Pan Jezus – najmniejszych naszych braci, dzieci z rodzin rozbitych, biednych, opuszczonych i osieroconych. Dzieci, które wymagają od nas pomocy… Niechaj ta radość czasu adwentu, która zmącona jest wiadomościami które otrzymujemy o zarażonych, o zgonach, niechaj ta radość czasu adwentu wzmocni nas wewnętrznie, bo oto Król twój przychodzi do ciebie. Przywitajmy go godnie. Amen”.

Po kazaniu pastorowa Agnieszka Borski odczytała list skierowany do wszystkich obecnych, napisany przez Dyrektor Generalną Diakonii Polskiej naszego Kościoła – p. Wandę Falk. Słowa pozdrowienia w imieniu Diakonii Diecezji Cieszyńskiej przekazał jej dyrektor, ks. Marek Londzin.
Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko w swoim wystąpieniu podkreślił, że uczestniczy w tym nabożeństwie w podwójnej roli – jako katolik i jako władza świecka. Burmistrz zaapelował też do wszystkich, aby kupili taką wigilijną świecę, bo „za ten zakup, za te pieniądze dzieci dostaną jedzenie (…) kupimy im wypoczynek, którego nigdy by nie miały. Te biedne dzieci mogą uwierzyć przez to, że drugi człowiek może być dobry”.

Liturgię końcową prowadził oraz Bożego błogosławieństwa udzielił ks. bp Ryszard Bogusz.

Tekst: Jerzy Sikora
Zdjęcia: Jan Chwastek