Szkolenia wolontariuszy transmitowania nabożeństw

Nabożeństwa z naszego kościoła w Skoczowie transmitowane są już od kilku lat. W przypadku osób starszych, niepełnosprawnych czy schorowanych, albo takich, które pracują w czasie nocnej zmiany z soboty na niedzielę czy też w niedzielne dopołudnie, dają jedyną możliwość coniedzielnego trwania w społeczności innych ludzi wierzących i budowania swojej wiary. W czasach pandemii bywały takie niedziele i święta, w czasie których takie wirtualne uczestnictwo było jedyną formą bycia obecnym i uczestniczenia w nabożeństwach. Dlatego tym bardziej trudno sobie wyobrazić nasze życie parafialne bez takiej formy docierania z Ewangelią.

Bartosz Grott i Maksymilian Dręczewski

Transmisja nabożeństw na pewno wymaga odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim osób, które ten sprzęt będą potrafiły obsługiwać. Zbyt mała ilość takich osób może sprawić, że czasem (gdy któraś z nich zachoruje, wyjedzie czy będzie miała jakieś inne zajęcia) niektóre nabożeństwa mogłyby nie być transmitowane.

Dlatego właśnie na tę sprawę położono w ostatnim czasie bardzo mocny akcent. Skorzystano przy tym z pomysłu spotykania się księży prowadzących nauki konfirmacyjne z konfirmantami i ich rodzicami. Poszczególne osoby mogły się zgłaszać na specjalnym formularzu, na którym wyznaczone były godziny spotkań. A w trakcie ich trwania konfirmanci z obu grup zachęcani byli do angażowania się m. in. w transmitowanie nabożeństw, przygotowanie prezentacji multimedialnych czy też prowadzenie szkółek niedzielnych.

Każda chętna osoba przydzielona jest do kogoś, kto transmitowanie ma już “w jednym paluszku”. Najpierw przygląda się, jak to się robi. Potem robi, a przygląda się “opiekun”. Ostatecznie – aby móc samodzielnie prowadzić transmisję – osoba ucząca się musi wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i całkowicie samodzielnie prowadzić transmisję.  A na koniec zaś otrzyma specjalny parafialny certyfikat, który będzie upoważniał do samodzielnego prowadzenia dalszych transmisji oraz (później) do szkolenia nowych adeptów tej umiejętności.

Dawid Podżorski i Milena Caputa

Akcję rozpoczęli tegoroczni konfirmanci: Milena Caputa i Bartosz Grott, którzy uczą się pod okiem Dawida Podżorskiego i Maksymiliana Dręczewskiego.

W najbliższym czasie naukę poprowadzą również: Mateusz Kucz oraz Szymon Pszczółka. Zaś uczącymi się będą (alfabetycznie): Arkadiusz Bojda, Wiktoria Bukała, Emilia Dybza, Daniel Dziekan, Szymon Kuminek, Paweł Łośko, Dawid Piegrzymek, Oliwier Rybarski, Denis Siąkała i Wojciech Wojnar – z grupy ks. Alfreda Borskiego oraz Mateusz Waliczek – z grupy ks. Bogdana Wawrzeczko.

Zdjęcia osób angażujących się w transmitowanie nabożeństw w zakładce: WOLONTARIUSZE | TRANSMISJA

Wszystkim zaangażowanym w tą szczególnego rodzaju służbę serdecznie dziękujemy! Tym zaś, którzy chcieliby mieć też taką szansę nauczenia się czegoś przydatnego – a potem możliwość służenia tym “nowym talentem”, prosimy o zgłaszanie się u ks. Proboszcza. 🙂

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski