Zmarł ks. radca Piotr Wowry

Kraków 7.10.2020

Z głębokim żalem informujemy, że 7 października nad ranem, w klinice w Krakowie, odszedł do Pana proboszcz ustrońskiej parafii ewangelickiej, ks. radca Piotr Wowry. Ukochany mąż, brat i przyjaciel. Ten który ufał Bogu w każdej sytuacji i zawsze widział w drugim człowieku swojego bliźniego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 10.10.2020 r. w kościele ap. Jakuba Starszego w Ustroniu.


Ksiądz Piotr Wowry urodził się w Cieszynie 12 czerwca 1963 roku. Po studiach teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na księdza w dniu 13 grudnia 1987 roku w Świętochłowicach, przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego.

Po wikariacie w parafii Św. Trójcy w Warszawie (1987-1990) i w Ustroniu (1990-1993), został w Ustroniu najpierw proboszczem pomocniczym (1993-2007), a następnie w roku 2007 wybrany proboszczem parafii ewangelickiej w Ustroniu.

W latach 2007-2016 radca diecezjalny Diecezji Cieszyńskiej. Członek Synodu Kościoła XIV kadencji. W 2016r. został wybrany na radcę Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Ks. Piotr Wowry był inicjatorem i Prezesem Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria-Marta w Ustroniu, zrzeszającego osoby niepełnosprawne.

Ks. Piotr Wowry od 2007 r. był v-ce prezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu. Wspierał ekumeniczne działania na rzecz jedności chrześcijan, w szczególności dialogu katolicko- luterańskiego na terenie miasta, powiatu i regionu poprzez organizowanie nabożeństw ekumenicznych, uroczystości patriotycznych, prelekcji, wystaw, licznych koncertów.

Ks. Piotr Wowry zajmował się także nauczaniem młodzieży. Był współautorem książek do lekcji religii.

Za działalność na rzecz drugiego człowieka, w roku 2018, odznaczony Złotą Odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”.

Śp. ks. Piotr Wowry pozostawił żonę Karinę i całą ustrońską parafię.

Żródło: www.ustron.luteranie.pl
Zdjęcie: Esther Borski