Pierwsza część egzaminu tegorocznych Konfirmantów

Skoczów, 1.09.2020

Z uwagi na pandemię koronawirusa przesunięty został termin tak tegorocznej konfirmacji, jak również i związanego z nią egzaminu. Zazwyczaj przeprowadzany był w czasie nabożeństwa w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym roku – również z powodu pandemii – konfirmanci podzieleni zostali na dwie grupy, a egzamin odbył się dla każdej z nich w osobnych terminach i powiązany był z nabożeństwami na rozpoczęcie roku szkolnego. Pozwoliło to na zmniejszenie ilości uczestników nabożeństwa oraz skróciło czas “odpytywania”.

W pierwszym dniu, który wyznaczony był na pierwszego września, do egzaminu przystąpiło 22 konfirmantów (12 dziewczyn i 10 chłopców). Pytania były swego rodzaju powtórzeniem materiału przerabianego w czasie nauki konfirmacyjnej, która do końca lutego odbywała się w sali, a później przez internet, za pośrednictwem platformy ZOOM.

Egzamin dla pierwszej grupy (i pozostała część nabożeństwa) był nagrywany i jest dostępny w serwisie YouTube w dwóch częściach:

  1. Egzamin konfirmacyjny 2020 w Skoczowie – 1 grupa – część 1
  2. Egzamin konfirmacyjny 2020 w Skoczowie – 1 grupa – część 2

Egzamin dla drugiej grupy odbył się → drugiego września.

Tekst: ks. Alfred Borski
Zdjęcia: Jan Chwastek