Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura 2019/2020”

W związku z sytuacją pandemii i wszystkimi ograniczeniami, jakie obecnie panują, organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020” postanowili zmienić regulamin konkursu i odstąpić od przeprowadzenia 3 etapu konkursu, czyli ogólnopolskiego finału.

Decyzję tę podjęto na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W § 11d. punkt 1. zapisano: W roku szkolnym 2019/2020 regulaminy konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w zakresie liczby stopni konkursu, warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu.

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020” wprowadzają następujące zmiany w regulaminie:

  1. Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura 2019/2020” jest zakończony po dwóch etapach: szkolnym/parafialnym i rejonowym/diecezjalnym.
  2. Wszyscy uczestnicy etapu rejonowego/diecezjalnego, którzy zakwalifikowali się do finału otrzymują dyplomy finalisty.
  3. Dyplom laureata otrzymują uczniowie, którzy zdobyli w etapie rejonowym/diecezjalnym 85% punktów, czyli: w grupie I – 31 punktów, w grupie II – 31,5 punktów, w grupie III – 35,5 punktów.
  4. Dyplomy organizatorzy prześlą na adres parafii podanej w zgłoszeniu uczestnika.
  5. W związku z brakiem możliwości wyłonienia zdobywców trzech pierwszych miejsc statuetki nie zostają przyznane.
  6. Nagrody w konkursie plastycznym zostaną przesłane wszystkim wyróżnionym na adres parafii podanej w zgłoszeniu uczestnika.
  7. Szczegółowe wyniki zostają ogłoszone na www.zwiastun.pl.

Dodatkowo organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020” postanawiają, mimo odstąpienia od 3 etapu, zachować zwyczajowe wyróżnienie dla superfinalistów, czyli osób, które 6 razy uczestniczyły w finale Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”.

W tej edycji superfinalistami zostali: Zuzanna Gabryś – Drogomyśl, Wiktoria Gatner – Jastrzębie-Zdrój, Edyta Bolek – Cieszyn, Patrycja Mach – Golasowice, Wiktoria Kojma – Skoczów, Aneta Macha – Goleszów, Jowanka Rzońca – Kraków, Magdalena Mądrakowska – Pabianice, Anna Mądrakowska – Pabianice, Joel Kojma – Wisła, Jakub Raszka – Drogomyśl, Anna Pagano – Kraków.

Nagrody zostaną przesłane na adresy parafii superfinalistów.

Ponadto organizatorzy zdecydowali, aby w edycji 2019/2020 przyznać specjalną pamiątkową statuetkę Annie Konieczny za 10-krotny udział w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym „Sola Scriptura”.

Organizatorzy: Wydawnictwo Augustana, Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego

źródło: zwiastun.pl