Z posiedzenia Rady Parafialnej

Skoczów 8.05.2020

W piątek, 8.05.2020 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Parafialnej, po raz pierwszy jednak nie w sali parafialnej, ale przed monitorami komputerów, laptopów, tabletów czy smartfonów – w zależności od tego, kto czym dysponuje i jak łatwiej można było uzyskać połączenie z platformą do wideokonferencji ZOOM.

Z najważniejszych spraw, które weszły pod obrady były bieżące sprawy gospodarcze oraz aktualna sytuacja parafii związana z pandemią koronawirusa i wynikającymi z niej ograniczeniami.

Z tych remontowych pragniemy poinformować, że jeszcze w tym miesiącu ruszy remont starej szkoły oraz plebanii. Ponieważ oba dachy są pokryte blachą i wymagają ponownego malowania (ostatnie miało miejsce 14 lat temu), konieczna jest wcześniejsza naprawa i przywrócenie należytego wyglądu wszystkim kominom. Obecny ich stan pozostawia wiele do życzenia. Tylko na podstawie obserwacji z dołu można przypuszczać, że kominy powoli zaczynają zagrażać bezpieczeństwu – szczególnie te na starej szkole. Zaś „wycieczka” na dach i przyjrzenie się im z bliska nie pozostawia cienia wątpliwości. Po wykonaniu remontu kominów nastąpi malowanie dachów, co zaplanowano zostało od połowy czerwca.

Inną, bardzo ważną sprawą, było omówienie obecnej sytuacji związanej z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Wprowadzone przepisy od 15 marca nie tylko nas pozbawiły możliwości uczestniczenia tak w nabożeństwach odbywających się w kościołach, jak również uniemożliwiły jakiekolwiek spotkania oraz próby chórów czy zespołów. Od początku maja wytyczne związane z odprawianiem nabożeństw nieznacznie zostały złagodzone. Według nich ilość osób, która jednorazowo może wziąć udział w nabożeństwie, uzależniona jest od powierzchni użytkowej kościoła podzielonej przez 15 m kwadratowych – tyle musi być zagwarantowane dla jednego uczestnika nabożeństwa. Ponieważ skoczowski kościół ma 690 m2 powierzchni, stąd ilość osób, które mogłyby wziąć udział w jednym nabożeństwie wynosi 46. Bardzo niewiele, jak na tak duży kościół. Śmiesznie mało, gdy weźmie się pod uwagę inne przepisy, że w miejscach publicznych powinna być zachowana odległość pomiędzy ludźmi wynosząca 2 metry. Wychodzi na to, że przy zachowaniu 15 m2 w kościele, średnia odległość pomiędzy ludźmi wynosi ponad 4 metry.

Dodatkowym argumentem, który ostatecznie sprawia, że kościół skoczowski i te filialne nie mogą być otwarte, jest ich wyposażenie. Ławki każdego z naszych kościołów wyposażone są w miękkie siedziska, które wykonane są gąbki i tkaniny tapicerskiej. Jednym zaś z wymogów dopuszczających nabożeństwa przy ograniczonej ilość wiernych jest to, że na siedzeniach nie mogą znajdować się jakiekolwiek poduszki, materace czy obicia tapicerskie – co uniemożliwia przeprowadzenie właściwej dezynfekcji kościoła.

W związku z powyższym Rada Parafialna podjęła decyzję, że do końca maja nabożeństwa w naszej parafii w dalszym ciągu będą odbywały się jedynie za pośrednictwem internetu (bez udziału wiernych). W międzyczasie obserwowana będzie sytuacja pandemiczna – czy i o ile maleje liczba nowych zakażeń, co ma rzeczywisty wpływ na kształtowanie się kolejnych złagodzeń przepisów. Będziemy jednocześnie szukali możliwości skutecznej dezynfekcji kościołów oraz możliwości skutecznego zabezpieczenia na czas pandemii siedzisk (np. skajem tapicerskim czy jakąś specjalną folią?), by dezynfekcja była możliwa do wykonania, a obowiązujące przepisy nie stały do tego w opozycji.

O ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco informowali za pośrednictwem naszej strony internetowej i oczywiście w ogłoszeniach parafialnych – tak w czasie nabożeństw, jak również w zakładce „Informacje | Ogłoszenia parafialne”.

Prezes Rady Parafialnej i Proboszcz PEA w Skoczowie

ks. dr Alfred Borski