II Spotkanie dla Zaangażowanych w Kisielowie

Kisielów 8.03.2020

W drugą niedzielę marca w sali OSP w Kisielowie spotkali się pracownicy i wolontariusze skoczowskiej parafii ewangelickiej. Gospodarzem spotkania był proboszcz parafii ks. dr Alfred Borski wraz z małżonką Agnieszką. Osoby zaangażowane w parafialnym życiu mogły usiąść przy stole i w luźnej atmosferze porozmawiać ze sobą o minionym roku i przypomnieć sobie wiele wydarzeń, które w naszym zborze miały miejsce. Przy wejściu na salę, wszystkich witali osobiście gospodarze, a Panie otrzymały kwiaty z okazji przypadającego w tym dniu ich święta.

Po modlitwie zmówionej przez ks. Bogdana Wawrzeczkę, proboszcz wymienił różne działy życia parafialnego i prosił osoby angażujące się w tej konkretnej pracy o powstanie. Wtedy okazało się, że wiele osób musiało kilkakrotnie wstać, bo udzielają się w wielu służbach działających w parafii. Do takiej służby, bez przymusu ale z ochotnego serca nawiązał w swym zwiastowaniu pochodzący ze skoczowskiej parafii a obecnie odbywający praktykę przedordynacyjną w Cieszynie mgr teologii Mateusz Mendroch. Następnie ubiegłoroczne życie w parafii zostało przypomniane w formie prezentacji multimedialnej przez poszczególne piony pracy oraz przez filiały parafii.

Na zakończenie spotkania wszystkim wolontariuszom oraz pracownikom parafii serdeczne podziękowania za ich pracę na rzecz parafii oraz bliźnich przekazał ks. proboszcz Alfred Borski z małżonką oraz kurator parafii Ryszard Macura zaś proboszcz senior ks. Andrzej Czyż zmówił końcową modlitwę. Na pamiątkę tego spotkania biorący w nim udział otrzymali magnes z hasłem biblijnym roku 2020 „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu” – Mk.9.24.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze. Oprawę muzyczną przygotował zespół młodzieżowy Jana Stebla z którym razem mogliśmy śpiewać pieśni zaś panie biorące udział w spotkaniu upiekły ciasta a smaczny bogracz ugotowały panie z filiału parafii w Pierśćcu.

Tekst: Jerzy Sikora
Zdjęcia: Jan Chwastek

« 1 z 3 »