Koncert kolęd w Święto Epifanii w wykonaniu naszych chórów i zespołów

Skoczów 6.01.2020

6.01.2020 skoczowska „Gloria” miała swoisty „maraton” kolędowy. W godzinach przedpołudniowych wraz z innymi zespołami i chórami parafialnymi uczestniczyła w koncercie kolęd w kościele Św. Trójcy w Skoczowie. W tegorocznym koncercie zgromadzeni słuchacze usłyszeli Orkiestrę Diecezji Cieszyńskiej pod dyrekcją Adama Pasternego, zespół dzwonków, zespół „Dla Niego” oraz chórek dziecięcy „Nadzieja” prowadzone przez panią Dorotę Podżorską, a także chóry: mieszany i żeński „Gloria” i mieszany z Dębowca pod kierunkiem Gabrieli Targosz. Na zakończenie muzycznej uczty wszyscy wykonawcy połączyli siły we wspólnej kolędzie „Emanuel”. Nad sprawnym przebiegiem koncertu czuwał proboszcz parafii ks. dr Alfred Borski. Wśród słuchaczy porannego kolędowania, oprócz parafian, nie zabrakło również przedstawicieli skoczowskiego ratusza. Dla chórzystów „Glorii” poranny koncert nie był ostatnim występem z repertuarem kolędowym.

Tego samego dnia, o godzinie 17 w bładnickim kościele ewangelickim

Tekst: Aniela Fender
Zdjęcia: Jan Chwastek