Jubileuszowy Koncert Chóru GLORIA w 100-lecie swojej działalności

Skoczów 26.10.2019

I nadszedł ten wyczekiwany dzień – dzień Koncertu Jubileuszowego zwieńczającego wielomiesięczne przygotowania. O godzinie 17, 26 października, pieśnią „Chrystus Wodzem”, z akompaniamentem trąbki i organów, chórzyści „Glorii” zainaugurowali Koncert Jubileuszowy 100-lecia swojej działalności. Po słowach przywitania skierowanych do zaproszonych gości, delegacji i zebranych słuchaczy, skoczowscy śpiewacy z pieśnią „Będę śpiewał Tobie, mocy moja, Ty Boże jesteś mą nadzieją, Tobie ufam i bać się nie będę” ustawili się u stóp ołtarza, aby kontynuować obchody. Urozmaicony repertuarowo koncert w wykonaniu chóru mieszanego wraz z zespołem instrumentalnym, chóru żeńskiego i męskiego „Gloria” oraz specjalnie powołanego Chóru Jubileuszowego, którego szeregi stworzyli byli i aktualni członkowie skoczowskiego chóru, mógł się podobać nawet najbardziej wymagającym słuchaczom. Przesłanką jego atrakcyjności były gromkie brawa na zakończenie koncertu. Efekt ten mogliśmy osiągnąć dzięki zaangażowaniu i pracy wielu osób, a pod względem muzycznym w szczególności dyrygentów, którzy przygotowali repertuar i wykonawców do tak trudnego zadania. Interesujący i zróżnicowany program Koncertu Jubileuszowego opracowali: Gabriela Targosz – przygotowała chór mieszany i żeński oraz kwartet instrumentalny, Bolesław Noga – przygotował i poprowadził chór męski oraz akompaniował chórowi mieszanemu, zaś dyrygent senior – jubilat Jerzy Retka, przygotował z Chórem Jubileuszowym i wykonał dwie pieśni. Podczas uroczystości za popularyzację różnych form propagowania kultury w środowisku oraz staż w służbie śpiewu, niektórzy członkowie „Glorii” otrzymali odznaczenia, które, w imieniu Kapituły Odznaki, wręczali radni Sejmiku Śląskiego: Agnieszka Biegun oraz Andrzej Molin. Odznakę Honorową „Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego” otrzymali – Złotą: Stefan Białoń, Władysław Walter Orawski, Gustaw Hojdysz, natomiast Srebrną: Irena Luka, Gustaw Kobiela, Helena Jaworska oraz Lidia i Roman Pszczółkowie. Po koncercie chór otrzymał wiele gratulacji i życzeń. Odczytano list od Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Jerzego Samca oraz biskupa Diecezji Cieszyńskiej ks. dr. Adriana Korczago, którzy w związku z wcześniejszymi zobowiązaniami nie mogli czynnie uczestniczyć w uroczystości. Złożono życzenia i gratulacje od władz samorządowych różnego szczebla, delegacji z zaprzyjaźnionych chórów i zespołów z kraju i zagranicy, osób prywatnych. Nie zabrakło też życzeń od Rady Parafialnej. Nad sprawnym przebiegiem całości czuwał proboszcz ks. dr Alfred Borski, którego dzielnie wspierała żona Agnieszka, przyjmując na siebie rolę tłumacza. Trzeba zaznaczyć, że chór wystąpił na gali w cieszyńskich strojach, podkreślając w ten sposób jedność z poprzednimi pokoleniami. Wieczorem po uroczystym Koncercie Jubileuszowym „Glorii” Jubilaci i goście wzięli udział w oficjalnym spotkaniu w Restauracji „Nowa Maja” w Skoczowie.

Niedziela 27.10.2019 roku to kolejny dzień jubileuszowych obchodów Chóru – Jubilata. W tym dniu w kościele Św. Trójcy spotkali się chórzyści, aby wspólnie z gośćmi i parafianami podziękować Bogu za dotychczasowe wspomożenie i błogosławieństwo dla wielu śpiewaków, którzy na przestrzeni 100 lat tworzyli i aktualnie tworzą szeregi skoczowskiego chóru. Społeczność Stołu Pańskiego, do którego przystąpili w tym dniu wszyscy chórzyści z rodzinami oraz wierni, obsługiwali trzej księża: z Marl – Hüls (Niemcy) – ks. Daniela Kirschkowski, z Dudiniec (Słowacja) – ks. Michal Tekely oraz skoczowski proboszcz ks. dr Alfred Borski. Po uroczystości w kościele zaproszono wszystkich aktualnych chórzystów „Glorii” oraz gości do sali parafialnej na spotkanie połączone z uroczystym obiadem, zaś wieczorem chórzyści zorganizowali wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Obchody jubileuszowe odeszły do historii, a nam w pamięci i w sercu pozostanie wiele wzruszających wspomnień. Koncert galowy, tak jak i poprzednie, odbywał się pod hasłem „Śpiew łączy ludzi i narody” i naszym życzeniem jest, aby śpiew nadal łączył ludzkie serca w duchu zgody, pokoju i wzajemnego szacunku. A Pan Bóg nadal błogosławił wszystkim kochającym muzykę oraz śpiew i tak, jak śpiewał chór w finałowej pieśni ,, … dał ludziom miłość swoją, bo coraz trudniej znaleźć ją na świecie”.

Parafia Ewangelicka w Skoczowie wraz z Chórem Gloria składa serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomagali organizację Roku Jubileuszowego 100-lecia naszego chóru. W szczególności podziękowania kierujemy pod adresem Władz Samorządowych Gminy Skoczów i Banku Spółdzielczego w Skoczowie za finansowe wsparcie jak również dla Wszystkich wykonawców koncertów, którzy z pełnym zaangażowaniem zrealizowali zaplanowany program muzyczno-śpiewaczy Jubileuszowego Roku Glorii.
Serdeczne Bóg zapłać również tym, którzy z własnej inicjatywy i z pełnym zaangażowaniem wolontariatu służyli pomocą w realizacji programu obchodów.
Podziękowania składamy również wszystkim mediom, które poprzez formę zachęcania, spowodowały znaczny udział społeczeństwa w koncertowych i jubileuszowych wydarzeniach.Rok Jubileuszowy Glorii przebiegał pod hasłem: „ŚPIEW ŁĄCZY LUDZI I NARODY”, którym starano się udowodnić, że muzyka i śpiew jest również sposobem na integrację i na ludzką nadzieję w pozytywne patrzenie w przyszłość.
Dziękujemy Bogu za WSZYSTKICH, a w szczególności za ludzi, którzy poprzez wzajemną współpracę i wspomożenie czynią ten świat lepszym.
– SOLI DEO GLORIA –
W imieniu Parafii i Chóru Gloria:

Ks. dr Alfred Borski – proboszcz
Władysław Walter Orawski – prezes chóru