Goście Chóru “Gloria” z Marl (Niemcy)

Skoczów, Trójwieś, Harbutowice 25-27.10.2019

W piątek 25 października, gdy grupa zaproszonych gości z Niemiec zawitała do Trytonowego Grodu i razem z członkami zarządu chóru oraz proboszczem zostali przyjęci w ratuszu przez władze samorządowe z burmistrzem Mirosławem Sitko na czele. Goście zostali zapoznani z historią Skoczowa oraz zwiedzili Starówkę. Ale to nie był koniec atrakcji przygotowanych dla nich. Następnego dnia, ponieważ popołudnie zostało zarezerwowane na jubileuszową galę, w godzinach dopołudniowych, grupa zobaczyła nasze piękne Beskidy.