Ks. Piotr Uciński nowym skoczowskim wikariuszem

Skoczów 1.07.2019

Początek lipca w naszej parafii wiązał się ze stosunkowo dużymi zmianami personalnymi. Po odejściu ks. Marcina Ratka-Matejko do Jastrzębia-Zdroju, funkcję wikariusza sprawuje ks. Piotr Uciński. Razem z rodziną zamieszkali w mieszkaniu służbowym w Dębowcu. Poniżej sam opowie o sobie i swoich najbliższych. My zaś życzymy mu Bożego błogosławieństwa w służbie, która czeka go w skoczowskiej parafii oraz zadowolenia z jej wypełniania.

Ks. Piotr Uciński o sobie i swoich najbliższych

Urodziłem się 6 VI 1992 roku w Zielonej Górze, gdzie spędziłem dzieciństwo i młodość. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 18, Gimnazjum nr 7, a następnie do Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.

W tym czasie byłem też zaangażowany w wolontariat Polskiego Czerwonego Krzyża oraz w działalność w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

W Wielkanoc w 2011 roku, w parafii w Zielonej Górze przystąpiłem do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego poprzez konwersję. Ks. Dariusz Lik, proboszcz parafii, przez długi czas przygotowywał mnie do tego momentu. Zawsze będę mu wdzięczny za jego cierpliwość oraz wyrozumiałość, którą mi okazywał a która niewątpliwie pomogła w przeprowadzeniu mnie przez proces nauki zasad luteranizmu. Decyzję o wstąpieniu do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po dziś dzień uważam za jedną z najlepszych w swoim życiu – tutaj bowiem odnalazłem prawdziwą społeczność, z którą mogę się identyfikować.

W roku 2011 rozpocząłem studia historyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, które przerwałem w 2012 roku i przeniosłem się na kierunek teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Studia ukończyłem planowo, we wrześniu 2017 roku. Tytuł mojej pracy magisterskiej brzmi: Wizja Boga w baśniach Andersena, a została napisana pod kierunkiem dra habilitowanego Jerzego Sojki.

W kwietniu 2016 roku, w parafii w Lasowicach Wielkich, wziąłem ślub z Joanną Minkus, córką Klausa i Renaty. Uroczystość prowadził proboszcz parafii ks. Ryszard Pieron oraz ks. Dariusz Lik. Dwa lata później, w styczniu 2018 roku, urodziła nam się córeczka Małgorzatka. Córeczka i żona są dla mnie widocznym znakiem Bożej miłości i opieki nade mną. Widząc zmagania i rozwój córki, pomimo wielu trudności, doświadczamy błogosławieństwa nad całą rodziną.

Moja żona z wykształcenia jest literaturoznawcą i bibliotekarzem z uprawnieniami pedagogicznymi, ale kocha biblioteki, książki oraz kreatywne zajęcia praktyczne. Jak sama mówi, lubi kiedy udaje zrobić się „coś z niczego”. Ma też podstawowe wykształcenie muzyczne.

Zostałem duchownym w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, gdyż zawsze pragnąłem realizować nakaz, skierowany do uczniów Jezusa, znajdujący się w Biblii: Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Boga Ojca Syna i Ducha Świętego. Wierzę, że Bóg mnie powołał, bym jako pastor realizował Jego nakaz. Praca duchownego daje mi dużo satysfakcji.

ks. Piotr Uciński