Diecezjalne Spotkanie Dyrygentów i Prezesów Chórów, Zespołów i Orkiestr w Skoczowie

Skoczów 9.02.2019

9 lutego, w sobotę, parafia skoczowska i chórzyści „Glorii” byli gospodarzami rocznego spotkania dyrygentów, prezesów chórów, zespołów i orkiestr diecezji cieszyńskiej. Zebranie to zainaugurowano w kościele nabożeństwem połączonym z komunią świętą. Kazanie okazjonalne wygłosił proboszcz skoczowskiej parafii ks. Alfred Borski, natomiast przed spowiedzią i komunią słowo do zebranych wygłosił przewodniczący Komisji Chórów i Orkiestr ks. Władysław Wantulok, proboszcz z Jaworza. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do sali chórowej, gdzie miały miejsce dalsze obrady. Wysłuchano sprawozdań z działalności Komisji za ubiegły rok oraz nakreślono plany na rok 2019. Omówiono sprawy bieżące, zasygnalizowano problemy, z których największym jest spadająca liczba śpiewaków. Modlitwą i zawierzeniem wszystkich spraw Bogu zakończono spotkanie.

Tekst: Aniela Fender