Uroczyste wręczenie dyplomu doktorskiego ks. Alfredowi Borskiemu

Warszawa 12.12.2019

Od lewej: ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski (Rektor ChAT),
ks. dr Alfred Borski, bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz (Promotor).

12.12.2019 w auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie miała miejsce uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych. Dyplomy doktora habilitowanego otrzymało 2 naukowców, natomiast dyplomy doktorskie odebrało 14 osób – w tym ks. Alfred Borski, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie. Uroczystość odbywała się w obecności władz Akademii, promotorów, rodzin i przyjaciół. Ω Czytaj dalej

Publiczna obrona przewodu doktorskiego ks. Alfreda Borskiego

Publiczna obrona przewodu doktorskiego ks. Alfreda Borskiego
Warszawa 2.10.2019

2.10.2019 r. w auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej ks. Alfreda Borskiego na temat: „Regionalna prasa luterańska w Polsce po roku 1989 – Studium teologiczno-bibliograficzne czasopism parafialnych z lat 1989-2017”. Czytaj dalej