Zmarł śp. ks. bp Rudolf Pastucha

Bytom Miechowice 14.09.2022

14 września 2022 roku, dwa dni przed swoimi 86. urodzinami zmarł bp Rudolf Pastucha – emerytowany zwierzchnik Diecezji Katowickiej, emerytowany proboszcz parafii w Bytomiu Miechowicach.

Śp. biskup Rudolf Pastucha urodził się 16 września 1936 roku w Zamarskach na Śląsku Cieszyńskim jako syn Emilii z domu Chmiel i Rudolfa Pastuchy.

W swoim zborze w Zamarskach był nauczycielem szkółek niedzielnych i aktywnym członkiem chóru kościelnego, również jako jego dyrygent.

Absolwent Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Cieszynie. W latach 1954-1959 pracował w Cieszyńskiej Fabryce Narzędzi. W latach 1956-1958 odbywał zasadniczą służbę wojskową.

Ukończył teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z siedzibą w Chylicach w 1963 roku. Został ordynowany 20 października 1963 roku w Warszawie przez bp. Andrzeja Wantułę.

Z dniem ordynacji został skierowany jako wikariusz diecezjalny do parafii w Lasowicach Wielkich na Opolszczyźnie z filiałami: w Lasowicach Małych, Zawadzkiem, Oleśnie i Fosowskiem. W roku 1969 został proboszczem administratorem tej parafii, a w roku 1975 wybrany na jej proboszcza. W latach 1971-1979 proboszcz administrator parafii w Wieluniu.

W roku 1980 wybrany na proboszcza parafii w Bytomiu Miechowicach gdzie służył do przejścia na emeryturę w roku 2002. W tej parafii rozpoczął starania o odzyskanie kompleksu budynków diakonijnych wybudowanych na początku wieku przez Matkę Ewę, wybudował nowy dom parafialny oraz nowy Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju”.

W latach 1978-1981 delegat do Synodu Kościoła, gdzie był przewodniczącym synodalnych komisji: ewangelizacyjno-misyjnej i młodzieżowej. W latach 1974-1981 był konseniorem (zastępcą) zwierzchnika diecezji katowickiej ks. Alfreda Hauptmanna.

W roku 1981 wybrany na seniora (zwierzchnika) diecezji katowickiej. W 1992 roku został wybrany na biskupa Diecezji Katowickiej. Konsekracja odbyła się 17 maja 1992 roku w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, której dokonał bp Jan Szarek, w asyście bp. Józefa Pośpiecha i bp. Pawła Anweilera.

Jego żoną była diakon Edyta Pastucha z domu Linert (1942-2008).

 Źródło: www.luteranie.pl