Rozpoczęcie roku szkolnego w Dębowcu

Dębowiec 1.09.2022

Tradycyjnie już nasze ewangelickie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dębowcu wraz z rodzicami i nauczycielami, przed wyruszeniem do szkoły, spotkały się na wspólnej modlitwie, w której dziękowały za wakacyjny czas i prosiły o Boże błogosławieństwo na cały rozpoczynający się rok szkolny.

Modlitwę poprowadził ks. Krzysztof Śledziński, który w trakcie rozważania Słowa Bożego z 5 Księgi Mojżeszowej zwrócił uwagę, iż Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Obrazując dzieciom zebranym w kościele Trójcę Świętą, ks. Śledziński posłużył się bardzo popularnym doświadczeniem, które często pojawia się w amerykańskich podręcznikach do lekcji religii. Doświadczenie to polega na zobrazowaniu Trójcy Świętej przy pomocy wody, która zarówno w postaci lodu, jak i pary wodnej, a także w stanie ciekłym ciągle pozostaje tą samą wodą, ale ma inne cechy w każdym stanie skupienia. Prowadzący modlitwę zwrócił też uwagę, że nauka w szkole przygotowuje człowieka do poznawania prawdy o otaczającym nas świecie, ale również prawdy o Bogu, którą to prawdę odkrywamy nie przez doświadczenie, ale Boże objawienie i przyjmujemy ją wiarą.

W czasie wspólnej modlitwy uczestnicy nabożeństwa mogli też zaśpiewać pieśni znane ze szkółek niedzielnych przy akompaniamencie pani Doroty Podżorskiej.

Tekst: ks. Krzysztof Śledziński
Zdjęcia: Marcin Kozok