Nagranie nabożeństwa dla Polskiego Radia – 2. Program

Skoczów 18.04.2021

W 2. Niedzielę po Wielkanocy, w skoczowskim kościele, dokonano nagrania nabożeństwa dla Polskiego Radia. Zostanie ono wyemitowane dnia 1 maja, w drugim programie, o godz. 8:00.

Nietrudno się domyśleć, że skoro emisja nabożeństwa nastąpi właśnie 1 maja, to jego przesłanie będzie nawiązywało nie tyle do niegdyś hucznie obchodzonego święta pracy, ile do obecnej jego wymowy, którą w kościele ewangelickim za każdym razem podkreślamy: dziękowaniem za pracę i prośbą o jej błogosławieństwo.

Prawie na samym początku wszystkich powitał kurator Parafii, Ryszard Macura, który podkreślił wymiar tego święta: “Kiedy dzisiaj spotykamy się na naszym nabożeństwie, nasze myśli pragniemy skierować raczej na błogosławieństwo pracy i chcemy podziękować Panu Bogu za to, że większość z nas może tego błogosławieństwa doświadczać. Zaś ci, którzy pracy nie mają i jej szukają, że dzięki pracy pozostałych, nie są pozbawieni całkowicie środków do życia”.

Części liturgiczne poprowadził ks. Bogdan Wawrzeczko, który również – w zastępstwie za proboszcza przebywającego na kwarantannie – wygłosił okolicznościowe kazanie. Fragmenty Słowa Bożego czytali: Halina Gatner oraz Jan Szczypka. Na organach grała Dorota Podżorska, a wspólny śpiew wsparli członkowie Chóru “Gloria”, który w normalnych (niepandemicznych) warunkach z pewnością by na tym nabożeństwie wystąpił.

Tekst: ks. Alfred Borski
Zdjęcia: Jan Chwastek

Zgromadzonych oraz radiosłuchaczy powitał kurator Ryszard Macura

Fragment Starego Testamentu przeczytała Halina Gatner

Lekcję Nowego Testamentu przeczytał Jan Szczypka

Kazanie wygłosił ks. Bogdan Wawrzeczko