Wyrównanie terenu przy ul. Schodowej

Skoczów kwiecień 2020

Materiał archiwalny = pod koniec kwietnia zostanie przesunięty do wydarzeń z kwietnia 2020

Wczesną wiosną zaplanowane było wyrównanie terenu przy budynku parafialnym (przy ul. Schodowej), w którym mieszkają: ks. Andrzej Czyż z pastorową Anielą oraz pastorowa Helena Podżorska z córką Dorotą – naszą organistką. Całość prac została bezinteresownie wykonana przez pana Emila Cymorka z Simoradza, który zorganizował i przywiózł kilka ciężarówek ziemi do wyrównania, a potem koparko-spychaczem to odpowiednio rozplantował. Panu Emilowi bardzo dziękujemy za nie małą pomoc! Dziękujemy również niemalże całej rodzinie śp. ks. Adama Podżorskiego: paniom Helenie i Dorocie, p. Dawidowi oraz ks. Marcinowi z żoną Elżbietą za ostateczne wyrównanie tego terenu.

W najbliższym czasie czeka nas jeszcze na tym terenie wycinka świerku (na zdjęciu po prawej stronie przed blokiem), który całkowicie obumarł.

Tekst: ks. Alfred Borski
Zdjęcie: Dorota Podżorska