Zmarł ks. dr Włodzimierz Nast

Warszawa 18.04.2020

18 kwietnia 2020 r. zmarł w Warszawie w wieku 78 lat ks. dr Włodzimierz Adam Nast.

Śp. ks. dr Włodzimierz Nast był wieloletnim proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, członkiem Synodu Kościoła i Konsystorza oraz nauczycielem akademickim Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Informacja o pogrzebie śp. ks. dr. Włodzimierza Nasta zostanie podana w późniejszym terminie.

Śp. ks. dr Włodzimierz Nast urodził się 14 stycznia 1942 w Warszawie jako syn Zygmunta Ryszarda Nasta i Teodory z d. Kuske. W 1959 r. ukończył Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. W 1963 r. ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i po zdaniu pierwszego egzaminu kościelnego pro venia concionandi, został 20 października 1963 r. w Warszawie ordynowany na duchownego przez bp. dr. Andrzeja Wantułę. W latach 1963–1964 pracował jako wikariusz w Krakowie. Od 1964 r. pełnił służbę w parafii Świętej Trójcy w Warszawie, najpierw jako wikariusz (1964-1979), następnie jako proboszcz pomocniczy (1979–1995) i proboszcz (1995–2007). W latach 1977–1979 był też administratorem parafii w Węgrowie.

W latach 1990-2007 członek Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej. Od 1992 r. do 2007 członek Synodu Kościoła, następnie w latach 1996–2007 radca duchowny diecezji warszawskiej, w latach 1997–2001 radca Konsystorza.

Śp. ks. dr Włodzimierz Nast był wieloletnim nauczycielem akademickim. Od 1979 był asystentem przy Katedrze Teologii Praktycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a następnie wykładowcą. W 1989 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Agendy kościelne w ewangelicko-augsburskim zborze warszawskim w latach 1650-1955”.  Pełnił również obowiązki kierownika Katedry Ewangelickiej Teologii Praktycznej ChAT. Po przejściu na emeryturę związany również przez wiele lat z Ekumenicznym Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Śp. ks. dr Włodzimierz Nast był zaangażowany także w działalność ekumeniczną (nabożeństwa ekumeniczne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Ekumeniczne Dni Biblijne itp.). Od 1997 r. przez 10 lat był członkiem Komisji ds. kontaktów z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym i Ewangelicko-Metodystycznym w RP.

Pozostawił żonę Ewę, syna Tomasza z żoną i dziećmi.

Tekst:www.luteranie.pl
Zdjęcia: diak. Helena Gajdacz

Rok 2012: w Węgrowie w czasie pamiątki poświęcenia tamtejszego kościoła.
Od lewej: ks. Marek Londzin, ks. dr Włodzimierz Nast, ks. Marcin Markuzel

Rok 2012

Rok 2013: w Warszawie, w czasie spotkania duchownych-emerytów