Życzenia Wielkanocne 2020

Skoczów 12.04.2020

Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. (1 Kor 15,17-20)

Foto: www.LumoProject.com

Drodzy skoczowscy Parafianie! Drodzy nasi Przyjaciele!
Umiłowani w Panu Jezusie, Siostry i Bracia!

Tegoroczne Święta Wielkanocne być może prawie całkowicie straciły ten wymiar “zewnętrzny”: bez spowiedzi i Komunii Świętej w Wielki Czwartek, bez żałoby u stóp symbolicznego krzyża w naszych kościołach w Wielki Piątek, bez pielgrzymki do pustego grobu w czasie Jutrzni Wielkanocnej, bez wspólnego radowania się ze zmartwychwstania w czasie nabożeństw w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny. Na pewno jednak nie straciły tego wymiaru “wewnętrznego” – bo nie mogą stracić, skoro “Pan wstał prawdziwie” (Łk 24,34). Zmartwychwstanie stało się faktem! Ta radosna nowina nie tylko całkowicie zmieniła apostołów: z bojaźliwych i ukrywających się po ukrzyżowaniu, w bohaterów wiary, gotowych oddać życie właśnie za prawdę zmartwychwstania. Ta radosna nowina może i powinna zmieniać nas wszystkich w ludzi jeszcze bardziej dojrzałych w wierze i “rozumiejących jaka jest wola Pańska” (por. Ef 5,17), którzy umieją “wykorzystać czas, gdyż dni są złe” (por. Ef 5,16).

W ten radosny (pomimo wszystko) poranek Wielkanocny, pragnę przekazać Wam tą drogą najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa – zatem tego prawdziwego pokoju Chrystusowego oraz równie prawdziwej i szczerej radości, która swoje źródło ma w zwycięstwie Jezusa nad śmiercią i Jego zmartwychwstaniu. Życzę również zdrowia oraz z jednej strony Bożej opieki, a z drugiej rozsądku i roztropności, byśmy ochroną naszego zdrowia i życia nie obarczali całkowicie Jego.

Niech ten trudny czas pandemii koronawirusa będzie pomimo wszystko czasem błogosławionym, w którym zbliżymy się tak do naszego zmartwychwstałego Pana, jak również do siebie nawzajem.

ks. prob. Alfred Borski z Rodziną
wraz ze Współpracownikami i ich Rodzinami