Nowy zarząd Chóru “Gloria”

Skoczów 9.01.2020

9.01.2020, w ramach próby chóru, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Parafialni śpiewacy podsumowali rok 2019, tak dla nich znaczący, bo upamiętniający 100-lecie ich działalności. Jak co roku, prezes chóru Władysław Walter Orawski przygotował przegląd ważniejszych wydarzeń, w formie prezentacji multimedialnej, będących udziałem „Glorii”. W związku z tym, że 2019 rok był również ostatnim rokiem 5-letniej kadencji, po udzieleniu ustępującemu Zarządowi absolutorium, przystąpiono do wyboru nowego składu osobowego. Po 28 latach sprawowania funkcji prezesa Władysław Walter Orawski zrezygnował z dalszego pełnienia tej roli i przekazał pałeczkę następcom. Również Jego żona Weronika Orawska zrezygnowała z funkcji sekretarza i zastępcy prezesa do spraw chóru żeńskiego. W wyniku przeprowadzonych wyborów nowego składu Zarządu po ukonstytuowaniu i podziale funkcji, rolę prezesa powierzono Jerzemu Sikorze, zaś zastępczynią została Anna Dręczewska. Na kolejną pięcioletnią kadencję zarząd chóru będzie pracował w sześcioosobowym składzie: Jerzy Sikora, Jolanta Sikora, Anna Dręczewska, Dorota Rogol, Wanda Juranek, Aniela Fender oraz wchodzący z urzędu opiekun chórów ks. dr Alfred Borski i dyrygent Gabriela Targosz.

Tekst: Aniela Fender
Zdjęcie: Agnieszka Borski