II Bieg Ekumeniczny „No To Kaplica”

Skoczów 28.12.2019

Inicjatywa zorganizowania biegu na Górce Wilamowickiej – tzw. „Kaplicówce”, zaświtała jesienią 2018 r. kilku pasjonatom uprawiania i realizowania zadań sportowych dla różnych grup społecznych. Pomysłodawcy od razu zaproponowali, aby bieg organizowała Parafia Ewangelicka w Skoczowie, ale również do udziału zaprosili parafię Katolicką. Co ciekawe bieg ten miał być zrealizowany w grudniu i to na tydzień przed Sylwestrem. Organizatorzy chcąc podkreślić trudność biegu zaproponowali specyficzną nazwę „NoToKaplica” – to gra słów mówiących o trudności biegu. Trochę szalony pomysł, ale efekt przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów, ponieważ na pierwszy start stawiło się aż 300 uczestników. To był impuls dla organizatorów, aby imprezę wpisać na stałe do kalendarza.

Jesienią 2019r. ponownie zebrał się komitet organizacyjny w składzie Proboszcz ks. dr Alfred Borski, Kurator Parafii Ryszard Macura, Jan Szczypka – menedżer i koordynator Biegu oraz Korneliusz Rakus – odpowiedzialny za wytyczenie tras. Do składu w późniejszym etapie dołączył Marcin Bijok, który oznakował tarasy II Skoczowskiego Biegu Ekumenicznego „NoToKaplica”.

Bieg został zaplanowany na 28 grudnia 2019r., zaś start i meta mieściły się obok parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie. Na „Kaplicówce” wyznaczono trzy trasy o różnej długości i różnym stopniu trudności. Dla małych dzieci i rodzin została wytyczona specjalna czwarta najkrótsza trasa, tak aby można było ją pokonać nawet z dziećmi w wózkach. Starsze dzieci i młodzież miała do pokonania odcinek o długości 2,5 km, natomiast zwolennicy, uprawiający Nordic Walking mieli do pokonania odcinek o długości około 6 km. Najtrudniejszy odcinek o długości 8 km i różnicy wzniesień 250 m. był skierowany do wytrawnych amatorów biegania.

W dniu zawodów na start zgłosiło się 176 zawodników. Na ilość uczestników główny wpływ miała wietrzna i zimna pogoda. W zawodach uczestniczyły dzieci oraz całe rodziny. Dużą grupę stanowiły osoby uprawiające ekstremalne biegi i Nordic Walking.

Przed startem została zmówiona modlitwa, zaś zawodników przywitał ks. Alfred Borski proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie, który tak się modlił: „Panie Boże to bieg, który daje nam siły witalne, ale mamy też na myśli to, że mamy być tymi zawodnikami którzy dobiegną do celu którym jest Ojczyzna niebieska”. Wszystkich zawodników również przywitał Burmistrz Mirosław Sitko, który dopingował i wręczał zwycięzcom dyplomy i nagrody oraz skoczowskie kalendarze.

Po zakończonym biegu, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal oraz został zaproszony na ciepłą herbatę i posiłek. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w II Skoczowskim Biegu Ekumenicznym „NoToKapca”, również dziękujemy wolontariuszom za pomoc przy realizacji tego biegu.

W zadaniu oprócz zawodników uczestniczyło liczne grono wolontariuszy, a byli nimi: druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skoczowa, młodzież z parafii Ewangelicko-Augsburskiej, członkowie Rady Parafialnej z parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Straż Miejska i Policja. W sumie 45 wolontariuszy uczestniczyło w całym zadaniu.

Warto w tym miejscu szczególnie podziękować Urzędowi Miejskiemu za wsparcie finansowe oraz sponsorom, którzy również finansowo wsparli bieg. Z otrzymanych darowizn mogliśmy sfinansować: obsługę pomiaru czasu wraz z bramą startową, materiały promocyjne, numery startowe, medale, dyplomy i nagrody dla zwycięzców i oczywiście posiłek dla każdego uczestnika oraz wolontariusza i osób towarzyszących.

Ilość zawodników na starcie jeszcze raz pokazuje organizatorom, jak wielka jest potrzeba realizowania takiego biegu i daje „paliwo” do organizacji następnego biegu. Do zobaczenia za rok.

Tekst: Jan Szczypka
Zdjęcia: Jan Chwastek